На какво имате право при профилактика

Всеки човек с редовни здравни вноски има право на един профилактичен преглед за годината. Той се извършва от джипито и е напълно безплатен. Провеждането му е изключително полезно, защото по този начин могат да се хванат най-честите хронични заболявания в началото, когато лечението им е по-лесно и напълно възможно.

Всеки мъж или жена над 18 години има право на следните изследвания при профилактичния преглед:

1. Изчисляване индекса на телесна маса, който показва дали имае проблеми с теглото.

2. Оценка на психичния статус.

3. Изследване остротата на зрението.

4. Измерване на артериалното налягане, което показва дали имате високо, ниско или нормално кръвно.

5. Електрокардиограма.

6. Изследване на урината с тест-ленти. В този случай се определят протеин – глюкоза – кетонни тела – уробилиноген/би лирубин – pH – кръвна захар.

Допълнителни изследвания:

– от 30 до 45 години – пълна кръвна картина – веднъж на 5 години;

– жени ≥ 30-годишна възраст – мануално изследване на млечни жлези – ежегодно:

– жени на 30 години – изследване на онкопрофилактична цитонамазка;

– мъже ≥ 40-годишна възраст и жени ≥ 50 години – триглицериди – изследване за общ холестерол и HDL-холестерол

– от 46- до 65-годишна възраст  – пълна кръвна картина – един път на 5 години;

– мъже ≥ 50-годишна възраст – PSA – веднъж на 2 години;

– жени от 50- до 69-годишна възраст включително – мамография на млечни жлези – веднъж на 2 години;

– измерване на LDL-холестерол (за лица със сърдечно-съдови заболявания, захарен диабет, хронична бъбречна недостатъчност (ХБН), при които не се извършва оценка на СС риск по SCORE системата и не е изследван в рамките на диспансерното наблюдение) – веднъж на 5 години;

– над 65-годишна възраст – ПКК – ежегодно за календарна година; триглицериди – един път на 5 години; общ холестерол, HDL за лица без сърдечно-съдови заболявания, захарен диабет, ХБН – един път на 5 години. Прави се оценка на сърдечно-съдовия (СС) риск по SCORE системата се извършва при профилактичен преглед на всички мъже ≥40 г. и ≤ 65 г. и жени ≥50 г. и ≤ 65 г., които нямат сърдечно-съдови заболявания (ССЗ), диабет или ХБН.

Жените имат право на следните профилактични прегледи по време на бременност:

Десет прегледа за срока на бременността и два прегледа след раждането;

Две ултразвукови изследвания на плода – едно при І триместър и едно от 16-20 гестационна седмица.

При рискова бременнос в зависимост от усложненията се включват допълнителни консултации и изследвания

Важна подробност е, че в случая профилактичните прегледи могат да се извършват от личния лекар или от АГ-специалист според желанието на бременната жена.

Бременните и децата са освободени от потребителска такса при посещението при лекаря, както и при посещение в дома

Когато бременната и децата извършват изследвания в лаборатория, заплаща се такса за биологичен материал за едно посещение в лабораторията, независимо от броя на изследванията.

Източник: clinica.bg

Leave a Reply