Какво поема НЗОК при имплантирането на пейсмейкър?

Какво поема НЗОК при имплантирането на пейсмейкър?

На съпруга ми, по препоръка на специалист, трябва да се постави постоянен пейсмейкър. Тъй като получаваме противоречива информация, моля да уточните какво поема НЗОК в случая при самото имплантиране на устройството, както и за смяната му след време и какво трябва да заплати пациентът?

Славейка Чанева, гр. Казанлък

Стойността на медицинското изделие за постоянна кардиостимулация (пейсмейкър) се заплаща от НЗОК на болницата, извън цената на клиничната пътека. На сайта на НЗОК е публикуван списък на медицинските изделия, принадлежащи към една група, и прилагани в болничната медицинска помощ, които НЗОК заплаща, в сила от 01 юни 2019 г.

Имплантирането и смяната на пейсмейкър се заплаща от НЗОК. Пациентът се хоспитализира по клинична пътека (КП) №19 “Постоянна електрокардиостимулация” – КП №19.1 и КП №19.2. Какви ще бъдат конкретните условия, когато дойде време за смяната на пейсмейкъра, не може да се каже сега. По същата клинична пътека се сменят и батериите.

Пациентът дължи потребителска такса за болничен престой в лечебното заведение в размер на 5.80 лв. за всеки ден болнично лечение, освен ако не е освободен от нея.

Източник: zdrave.to

Leave a Reply