Ще се издават ли болнични на бременните по време на извънредното положение?

Ще се издават ли болнични на бременните по време на извънредното положение?

В края на март ми предстои издаване на болничен за 45 дни преди раждане. От медицинския център ми казаха, че сега не издавали никакви болнични листове, поради извънредното положение. Моля за коректна информация: това така ли е и какво да правим всички бременни при тази ситуация? Доколкото разбрахме, имало възможност да се издаде болничният със задна дата, но какво ще правим през този период, след като ще останем без доходи?

Николина Маркова, гр. Плевен

Във връзка с постъпили сигнали в Централното управление на НЗОК относно отказ на лекари от лечебни заведения – изпълнители на специализирана извънболнична медицинска помощ, в частност изпълнители по пакет “Акушерство и гинекология”, както и на ЛКК за издаване на болничен лист за временна неработоспособност при бременност и раждане, от Касата информират, че дейностите по медицинска експертиза в съответствие с Наредбата за медицинската експертиза и Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи: издаване на първичен болничен лист; издаване на вторичен болничен лист; насочване за медицинска експертиза към ЛКК; подготвяне на документи и насочване за представяне пред ТЕЛК са:

Част от общомедицинските дейности, включени в пакета “Специализирана извънболнична медицинска помощ” по Наредба №9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК. Същите са задължителни за всички лекари-специалисти от извънболничната медицинска помощ, работещи по договор с НЗОК, поради което здравноосигурените имат право на тези дейности по медицинска експертиза и не дължат заплащане за тях.

Трябва ли да плащам за издаване на болничен лист?

Във връзка с извънредното положение в България, извършване и отчитане на дейностите по медицинска експертиза на работоспособността от ЛКК се допуска и извън посочения график по приложение №10 към Националния рамков договор за медицинските дейности за 2020-2022 г.

Уточняваме, че Националната здравноосигурителна каса осъществява задължителното здравно осигуряване, което представлява дейност по управление и разходване на средствата от задължителни здравноосигурителни вноски за заплащане на здравни дейности.

Тези средства за заплащане на здравни дейности не включват осъществяване на организация и контрол на медицинската експертиза, в т.ч. и на актовете, издадени от органите за експертиза на временната работоспособност (в случая – болнични листове). Запитвания, свързани с процедурата по издаването на болнични листове следва да се отправят към компетентната институция – Министерството на здравеопазването и Регионалните здравни инспекции (РЗИ).

Източник: https://zdrave.to/3/shche-se-izdavat-li-bolnichni-na-bremennite-po-vreme-na-izvnrednoto-polozhenie

Leave a Reply