Омбудсманът: Расте броят на жалбите, свързани с права в здравеопазването

Омбудсманът: Расте броят на жалбите, свързани с права в здравеопазването

Устойчив ръст на жалбите, свързани с права в здравеопазването през последните години констатира националният омбудсман Диана Ковачева в годишния доклад за 2019 г. зя дейността на институцията, който бе публикуван днес на сайта й. Така през последната година омбудсманът е получил и разгледал 666 жалби на граждани от такъв характер, което е с 5,16% повече от предходната година, когато те са били 607. През 2019 г. институцията на националния обществен защитник получи от ООН най-високия статут, който се присъжда на правозащитна организация – статут А. Сериозното признание дава възможност на националния омбудсман да защитава българските граждани от най-високата трибуна – трибуната на ООН и да представя в комитетите на световната организация проблеми, свързани с нарушение на основни права у нас.

Проблеми с медицинската експертиза, достъпа до медицински услуги и качеството им, здравноосигурителните права, достъп до лекарствени продукти и медицински изделия – това са въпросите, които най-често принуждават хората да търсят помощта на омбудсмана, сочи анализът на институцията.

Качеството на диализното лечение, проблемите при осигуряване на качество на медицинската помощ в областните и общинските болници, нарушеното доверие в отношенията лекар-пациент и  качество на контрола на медицинските дейности са темите, които омбудсманът извежда като приоритетни за решаване на държавно ниво. Препоръките за промени, които се формулират в доклада са: да бъде засилен контролът върху дейността на лечебните заведения, като бъде регламентиран механизъм за отчитане удовлетвореността и мнението на пациентите; да се обсъдят мерки за осигуряване в дългосрочен план на финансовата стабилност на държавни и общински болници, както и за кадровата им обезпеченост; да бъде създадена достъпна възможност за специализация на лекарите, условия на труд и заплащане на труда на лекари и медицински специалисти.

Омбудсманът отбелязва още, че

достъпът до медицинска помощ е най-проблематичен по отношение на спешната и извънболничната медицинска помощ.

Хората срещат затруднения при осигуряване на своевременен достъп до изследвания, силно ограничен е достъпът на пациентите до палиативни грижи, продължително лечение и рехабилитация, значителни проблеми са се натрупали и в областта на донорството и трансплантацията. По тези причини омбудсманът препоръчва да бъде обсъдено създаването на стратегия и мерки за осигуряване на достъпа на гражданите до медицинска помощ в малки и отдалечени населени места, а така също и да бъде осигурено финансиране от държавата и общините на достатъчни по обем и продължителност палиативни грижи на хората в терминално състояние, да бъде повишено нивото на заплащане с публични средства на продължителното лечение и медицинска рехабилитация на пациенти с хронични заболявания.

Омбудсманът смята също така, че е целесъобразно да бъде изработена стратегия за гарантиране на достъпа на децата до медицинска помощ. Ускорено изпълнение на дейностите, предвидени в Националната програма за насърчаването на донорството и подпомагане на трансплантациите в Република България е друг важен приоритет, на който следва да бъде обърнато повече внимание, се отбелязва в доклада.

Недостатъчното ниво на заплащане с публични средства на лекарствени продукти и медицински изделия,

липсата или недостигът на лекарствени продукти, забавянето при осигуряването им, намирането на лекарствени продукти, които не се разпространяват у нас или имат приложение извън терапевтичните показания, включени в кратката им характеристика са сред въпросите, които повдигат много граждани, потърсили помощ от омбудсмана. Препоръките, които се правят за решаването на тези проблеми се фокусират върху необходимостта от повишаване нивото на финансиране с публични средства на лекарствени продукти и по-високо ниво на заплащане на медицинските изделия. Също така в доклада се настоява да бъде въведено заплащане за нови медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, както и да бъде регламентиране достъпна възможност за осигуряване на домашно лечение с лекарствени продукти, които не се разпространяват в страната.

Да бъдат предприети

мерки за по-справедливо оценяване на трайно намалената работоспособност

– вида и степента на увреждане е сред препоръките, които омбудсманът насочва към подобряване на работата на органите на медицинската експертиза. Да бъдат съкратени сроковете за провеждане на медицинските експертизи от НЕЛК и ТЕЛК, също така да бъдат обсъдени възможностите за разширяване на случаите, при които се определя и признава пожизнен срок в експертните решения, настоява още омбудсманът.

В доклада се препоръчва още да бъдат съкратени сроковете за възстановяване от НЗОК на извършени от гражданите разходи за проведено лечение в държани от ЕС. Предвид забавеното получаване от някои държави на изискан по служебен път формуляр Е104/S41, необходим за сумиране на осигурителни периоди и възстановяване на здравноосигурителни права на завърнали се в страната граждани, следва да бъдат предприети мерки за осигуряване достъпа им до медицинска помощ до пристигане на формуляра, смята омбудсманът. Като цяло е важно също така да бъдат обсъдени мерки за подобряване информираността на гражданите за здравноосигурителните им права, се подчертава в доклада на институцията за 2019 г.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply