Министър Ананиев: Има лекарство за ФАП, което се реимбурсира от НЗОК

Министър Ананиев

За лечението на фамилна амилоидоза с полиневропатия (ФАП) от 2013 г. в Позитивния лекарствен списък е включен лекарственият продукт Vyndaqel, който се реимбурсира от НЗОК 100% за домашно лечение на пациенти е това заболяване. Това казва министърът на здравеопазването Кирил Ананиев в отговор на въпрос на депутата от БСП Явор Божанков относно възможностите за включване на лекарствения продукт е международно непатентно наименование (INN) Patisiran в ПЛС.

Според официални данни засегнатите от ФАП са 300 души, около 200 от които български граждани като 67 от тях са в първия стадий на заболяването.

„Лекарственият продукт Patisiran е обозначен като лекарство сирак и има разрешение за употреба от 27.08.2018 г. по централизирана процедура на Европейския съюз с притежател на разрешението за употреба Alnylaxn Netherlands В. V. Той е показан за лечение на наследствена транстиретин-свързана амилоидоза при възрастни пациенти с полиневропагия стадий 1 или стадий 2. Съгласно кратката характеристика, лечението се провежда чрез интравенозна инфузия при задължителна премедикация за намаляване на риска от реакции, свързани с инфузията. Лечението се провежда под наблюдението на лекар, който е запознат с овладяването на амилоидоза“, допълва министърът.

Във връзка с обстоятелството, че медикаментът не се разпространява на българския фармацевтичен пазар, от миналата година лекарството може да се доставя по искане на лечебно заведение за болнична помощ. Това гарантира безпроблемното му осигуряване от лечебните заведения за болнична помощ за лечение на пациенти с амилоидоза, за които няма терапевтична алтернатива. То обаче не може да бъде включено в ПЛС, тъй като се реимбурсира само в три от 17- те референтни държави-членки – Белгия, Италия и Франция.

„На представителя на притежателя на разрешението за употреба за България неколкократно и подробно са давани указания от Съвета за доказателствата, които следва да представи относно реимбурсния статус на продукта в референтните държави, включително и чрез проведена среща, на която подробно е разискван въпросът за включването на продукта в Позитивния лекарствен списък. От своя страна Националният съвет по цени и реимбурсиране па лекарствените продукти служебно е направил запитвания към няколко референтни държави, от които е получен отрицателен отговор относно заплащането на Patisiran с публични средства. Според оценката, броят пациенти показани за лечение с продукта през първата година са 20 като нарастват до 62 през петата година“, пише още в отговора на министъра.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply