Проф. Асена Стоименова, БФС: Ние сме за балансирана правна уредба за генерично заместване

Валсартанът не е проблем за пациентите
Количеството на примеса е прекалено малко, за да навреди, но се злоупотреби със страховете на хората, казва проф. Асена Стоименова

Българският фармацевтичен съюз (БФС) под никаква форма не е постигал разбирателство с Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ) за отказ от генеричното заместване. Това заяви в ефира на Радио София председателят на съсловната организация на фармацевтите проф. Асена Стоименова по повод твърдението на доц. Любомир Киров – председател на НСОПЛБ, което той изрази пред БНР (Радио София).

„Имаше среща между Лекарския съюз и БФС, но обсъждахме само възможността в няколко града да въведем пилотно електронна рецепта.
Генеричната замяна е инструмент на здравната политика, прилагана успешно в повечето европийски държави.
Ние подкрепяме предвидената в в Наредба № 4 генеричната замяна, с изключение на някои особени случаи на лекарствени продукти, обект на специално предписание и отпускане, имуносупресорите, биологичните лекарства. Тоест, ние сме за въвеждане на балансирана правна уредба за генерично заместване на лекарствени продукти. Идеята беше това се въведе временно, само в условията на извънредната ситуация и само при съгласие на пациентите.“

Следва пълният текст на писменото изявление:

„На 25.03.2020 г., в условията на извънредното положение поради пандемията Covid-19, на сайта на Министерството на здравеопазването бе публикувано за кратко предложение за промяна в Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти. Предложената промяна щеше да даде възможност само в условията на извънредната ситуация и само при съгласие на пациентите, българските фармацевти да правят така нареченото „генерично заместване”.

При генеричната замяна фармацевтите заменят един предписан продукт с друг лекарствен продукт със същото международно непатентно наименование (лекарствено вещество), същите, като предписаната лекарствена форма и количество в дозова единица. Това на практика е спазване на предписаното лечение и не се подменя волята на лекаря. Генеричното заместване е обичайна практика в другите държави, то води до спестяване на значителни публични ресурси, а в условията на пандемията щеще да помогне да се ограничат максимално контактите на пациентите с повторни посещения при медицински специалисти или аптека, в търсене на предписания лекарствен продукт, каквито са и указанията на Националния оперативен щаб.

След разпространението на информацията за предлаганата промяна, някои заинтересовани страни реагираха крайно негативно, включително чрез дезинформация и предложението бе свалено от сайта на МЗ.

Приветстваме опита на Министерството да облекчи значително обслужването на пациенти в условия на извънредни мерки за ограничаване на разпространението на Covid-19. Очевидно е, че част от българското общество не е узряла за въвеждането на този популярен в другите държави подход. Само в три страни от Европейския съюз – Австрия, България и Малта, генеричното заместване не е разрешено. Нима останалите държави членки грешат в лекарствената си политика? Нима лекарите в тези държави считат, че генеричното заместване отнема отговорността им за лечението? Нима тези, които имат по-големи бюджети за здравеопазване грешат с въвеждането на про-генерична политика?

Очакваме от заинтересованите страни, които се обявиха против предложената промяна, да реагират конструктивно в случаи на недостиг от определени лекарствени продукти, да поемат своята отговорност, защото вчерашните им действия ще имат утрешни последствия. Да нямат очаквания, че българските магистър-фармацевти ще нарушават действащото законодателство.

Очакваме от медиите да проверяват информацията, която получават преди да я публикуват. Заявявам, че Българският фармацевтичен съюз под никаква форма не е постигал разбирателство със сдружението на Общопрактикуващите лекари в България, че се отказва от генеричното заместване. Публикацията във в. „Сега“, която цитира Българското национално радио и се позовава на доц. Любомир Киров, председател на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България, в тази част, не отговаря на истината.

Призоваваме Българския лекарски съюз да защитава професионално позицията си, с аргументи, които са в полза на обществото и пациентите и да се разграничи от неговите членове, които използват ръководната си позиция за да разпространяват невярна информация.

В този тежък за нацията момент, който е изпитание за ценностите на всички ни, имаме нужда от медицински специалисти с висок морал и професионална етика.

Медицински специалисти с визия отвъд краткосрочието на пандемията.“

Източник: БНР

Leave a Reply