Аз ли трябва да си плащам изследванията за ТЕЛК?

Аз ли трябва да си плащам изследванията за ТЕЛК?

Истина ли е това твърдение

Предстои ми преосвидетелстване от ТЕЛК, като са ми поискани консултации с невролог и ортопед. Личният лекар отказва направление с мотива, че от 01.01.2020 г., който отива на ТЕЛК, си поема сам разходите за съответните изследвания и специалисти. 

Моля за Вашия отговор: истина ли е това твърдение и ако да, на какво се базира като нормативна уредба?Кирил Радев, гр. Созопол

Съгласно Националния рамков договор за медицинските дейности (НРД за МД) за 2020-2022 г:

Чл. 78. (1), Дейността на лечебното заведение, свързана с изясняването и уточняването на здравословното състояние на хората и с подготовката им за освидетелстване и преосвидетелстване от ТЕЛК или Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК), се осигурява от НЗОК.

(2) В случай, че за нуждите на медицинската експертиза на работоспособността, в частта подготовка за преосвидетелстване от ТЕЛК (НЕЛК), са необходими:

1. прегледи и консултации със съответен специалист – общопрактикуващият лекар (ОПЛ) или специалист, или ЛКК издава на здравноосигурения “Талон за медицинска експертиза” (бл. МЗ-НЗОК №6). Обръщаме внимание, че това не е направление (бл. МЗ-НЗОК №3) за консултация със специалист.

2. специализирани медико-диагностични изследвания (СМДИ) – ОПЛ или специалистът, или ЛКК издава на здравноосигурения “Направление за медико-диагностична дейност” (бл. МЗ-НЗОК №4);

3. ВСМДИ – специалистът или ЛКК издава на здравноосигурения “Направление за медико-диагностични изследвания” (бл. МЗ-НЗОК №4);

4. ВСМД – лекарят-специалист или ЛКК издава “Медицинско направление за високоспециализирани дейности” (бл. МЗ-НЗОК №3А); ОПЛ издава “Медицинско направление за високоспециализирани дейности” (бл. МЗ-НЗОК №3А) само за ВСМД, включени в диспансерното наблюдение на ЗОЛ, съгласно приложение №8 “Пакет дейности и изследвания на здравноосигурени пациенти по МКБ, диспансеризирани от ОПЛ”, и ВСМД от пакет “Анестезиология и интензивно лечение”.

Чл.79. Преосвидетелстването се осъществява както по искане на освидетелствания, така и по преценка на ТЕЛК (НЕЛК). За нуждите на преосвидетелстването лечебните заведения осъществяват дейност по реда, описан по-горе и регламентиращ процеса на освидетелстване по НРД.

Чл.80. (1) При подготовка за ТЕЛК (НЕЛК) (за освидетелстване или преосвидетелстване) лечебните заведения осъществяват дейност (медицински консултации, изследвания и издават документи), съобразно конкретните заболявания и в обхват, регламентирани в Наредба № 9 от 2019 г.

(2) При подготовка за ТЕЛК (НЕЛК) за освидетелстване или преосвидетелстване лекарите в лечебните заведения могат да прилагат медицински консултации, епикризи и изследвания, извършени по друг повод за последните 12 месеца и регламентирани в Наредба № 9 от 2019 г.

(3) След представяне на документите в ТЕЛК (НЕЛК), по искане на последните, се назначават само ВСМДИ с “Направление за медико-диагностични изследвания” (бл. МЗ-НЗОК № 4).

Източник: zdrave.to

Leave a Reply