ИАЛ: Без нови клинични проучвания, спонсорите да се отнасят отговорно към безопасността на пациентите

ИАЛ: Без нови клинични проучвания, спонсорите да се отнасят отговорно към безопасността на пациентите

Агенцията ще разглежда с предимство всички въпроси, свързани с COVID-19

Безопасността и здравето на пациентите е основен приоритет и всички промени в провеждането на клиничните изпитвания трябва да се основават на задълбочена оценка на риска, а техните спонсорите носят цялата отговорност за пациентите. Това се посочва в официално съобщение на Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ), публикувано ден след като Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) излезе с позиция и публикува на електронната си страница актуализирани препоръки към спонсорите на клинични изпитвания в страните от ЕС в новата обстановка в условия на пандемия от COVID-19.

Предвид усложнената обстановка от повишен риск от COVID-19 и обявеното извънредно положение в страната, множество допълнителни фактори ще оказват влияние при провеждането на клиничните изпитвания в центрове на територията на страната – ограничен достъп до лечебни заведения, ограничени ресурси, посочват от националния ни лекарствен регулатор и обръщат внимание върху най-важните организационни и етични принципи в тази сфера.

На първо място се препоръчва да не се стартират нови одобрени клинични изпитвания, подчертават от ИАЛ. Въз основа на оценката на риска следва да се прецени от страна на спонсора дали набирането на участници по стартирали изпитвания може да бъде временно преустановено, допълват оттам.

От националния ни лекарствен регулатор подчертават, че спонсорът в сътрудничество с главния изследовател трябва да обмисли дали физическите посещения (визити на място в центровете) могат да бъдат трансформирани в проследяване от разстояние, телефонни обаждания, да бъдат отложени или отменени изцяло при прилагане на риск базирания подход, възможностите на протокола на изпитването или неговото изменение, за да се гарантира, че в центровете се извършват само необходимите визити. При съществена промяна в протокола в тези случаи, придружена със съответната документация, тя ще бъде разглеждана с приоритет, информират от ИАЛ.

При липса на друга възможност в неотложни случаи е възможно преместване на участници от един център в друг – нов/вече одобрен център в населеното място. В такива случаи е важно да се осигури непрекъснатост на лечението на пациентите, допълват оттам.

Както участниците в изпитването, така и двамата главни изследователи трябва да са съгласни относно преместването, като приемащият център следва да има осигурен навременен достъп до информацията – събраните данни за участниците в изпитването. Необходимо е подаването на съществени промени в тези случаи, придружени със съответната документация, които също ще бъдат разглеждани с приоритет, уверяват от регулатора.

В случай, че не е възможно даден център да продължи участието си, спонсорът трябва да обмисли дали центърът да бъде закрит и как това ще се извърши, за да се гарантира най-добре безопасността на пациентите и валидността на данните, за което се подава уведомление до ИАЛ.

Препоръчва се лекарствените продукти и медицинските изделия в клиничните изпитвания да се поддържат в подходящи количества, за да се осигури непрекъснатост на лечението, в случай на затруднения при доставката им. В извънредни случаи при възникнал недостиг е допустимо преразпределяне на количества между одобрените центрове. Спонсорът следва да гарантира осигуряване на условията на съхранение и сигурността на доставките при спазване на установена писмена процедура и документиране на всеки етап от процеса. За посочените действия е необходимо уведомление до ИАЛ.

Поради спецификите и множеството разновидности в клиничните изпитвания е невъзможно настоящите препоръки да обхванат всички ситуации. Отговорност на спонсора е безопасността на пациентите, осигурена валидност на данните, както и осигуряване на качеството при провеждането на клиничните изпитвания. Всеки етап от процеса на предприети мерки и взети решения следва да бъде документиран. ИАЛ ще разглежда с предимство всички въпроси, свързани с COVID-19, уверяват оттам.

Що се отнася да мониторирането на изпитванията се препоръчва съобразяване на плана за мониториране с процедурите на спонсора и възможностите за разреждане на мониториращите визити или извършването на такива от разстояние при спазване на правилата за Добра клинична практика. Промените в плана за мониторинг не подлежат на докладване на ИАЛ.

За допълнителни въпроси интересуващите се могат да използват електронната поща – [email protected] или да се обадят на телефон 0894195544.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply