Мъжете с остеопороза може ли да се лекуват по Каса?

Мъжете с остеопороза може ли да се лекуват по Каса?

Аз съм на 38 години и имам няколко заболявания. Едно от тях е остеопороза, с четири фрактури на гръбначния стълб.

Въпросът ми е: мога ли да се лекувам с пролия по Здравна каса? Ендокринологът ми каза, че при мъжете това лечение не се поема от Касата.

Христо Йорданов, гр. Пловдив

Само лекар-специалист назначава терапията за определено заболяване със съответния лекарствен продукт.

Конкретно лекарственият продукт пролия е включен в Приложение №1 на Позитивния лекарствен списък (ПЛС), съгласно който НЗОК заплаща медикамента за конкретни диагнози (МКБ кодове на заболяванията) и се предписва от специалист по профила на заболяването на рецептурна бланка (обр. МЗ – НЗОК № 5).

В колона “Ограничения в начина на предписване при различни индикации” на ПЛС е записано: “Прилага се при жени след менопауза и мъже над 50 г.; при Т – score ≤ -2,5 на централна DXA при започване на лечение”.

Източник: zdrave.to

Leave a Reply