Продължава дезинфекцията на обществени обекти в София

Продължава изпълнението на дейности за дезинфекция с цел предотвратяването на разпространението на COVID-19 в София. Извършва се ежедневна дезинфекция на пешеходните подлези на територията на Столична община.

Миенето на улици и булеварди също продължава и се извършва като към използваната вода се добавя и дезинфекционен препарат. Днес екипите ще продължат дейности по миене в районите „Илинден“, „Изгрев“, „Подуяне“ и др.

Дезинфекцират се и контейнерите за битови отпадъци, които са разположени в районите. Дейностите ще се извършват на всеки три дни. През последния ден това е направено в районите „Младост“, „Лозенец“, „Триадица“, „Надежда“,“Панчарево“, „Връбница“, „Красно село“ и „Банкя“. Сметосъбирането и сметоизвозването се извършва по установения график.

Дезинфекцирани са и открити обществени пространства със специализирана техника в кв. „Христо Ботев“, район „Слатина“, кв. „Филиповци“, район „Люлин“ и в район „Красна поляна.

Източник: https://bnr.bg/

Leave a Reply