НЗОК разписа алгоритъм за обезпечаване на лечението със скъпоструващи терапии

НЗОК разписа алгоритъм за обезпечаване на лечението със скъпоструващи терапии

Управителят на НЗОК д-р Дечо Дечев е изпратил писмо до договорните партньори на Касата, в което чрез директорите на районните здравноосигурителни каси (РЗОК) ги уведомява за нов алгоритъм, чрез който да бъде обезпечено лечението на здравноосигурените лица, получаващи лекарствени продукти по протокол, съобщиха от пресцентъра на Здравната каса.

Ето текста на писмото:

„Във връзка с динамично променящата се епидемична обстановка в страната, за обезпечаване на лечението на здравноосигурените лица, получаващи лекарствени продукти по протокол и с цел осигуряване на непрекъсваемост на терапията им за Амбулаторна процедура №38, следва да се спазва следният алгоритъм:

1. В лечебните заведения, на територията на които има специализирани комисии – изпълнители по Амбулаторна процедура № 38 по договор с НЗОК/РЗОК, следва да се създаде организация по обезпечаване на дейността им, при спазване на наложените противоепидемични мерки.

2. Засегнатите лечебни заведения в рамките на деня, след обявяване на карантинна обстановка, да информират съответните РЗОК, като посочват алтернативни локации (друго лечебно заведение или структура), в които да осъществяват дейността на специализираните комисии и техните графици на работа. За здравноосигурените лица няма ограничения при провеждането на диагностични изследвания в други здравни заведения, необходими при явяването им пред специализирана комисия.

3. РЗОК се задължава своевременно да информира специалистите, издаващи протоколи за промяната в дейността на комисиите, както и общопрактикуващите лекари.

4. РЗОК се задължава да информира своевременно ЦУ на НЗОК за настъпили обстоятелства по промяна на карантинния статус на територията им.

Настоящото писмо да бъде незабавно сведено до знанието на договорните партньори на НЗОК/РЗОК.“

Същевременно Надзорният съвет на НЗОК е утвърдил възможността протоколите за предписване на лекарствени продукти за лечение на хронични заболявания да се издават в количества за не повече от 365 дни, като това е отразени в съответните Изисквания на НЗОК при провеждане на лечение.

Решението касае лечението при 5q спинална мускулна атрофия в извънболничната помощ, ензим-заместваща терапия при мукополизахаридоза тип II и тип IVА в извънболничната помощ, инсулиново лечение на захарен диабет тип 1 в извънболничната помощ, захарен диабет тип 2 в извънболничната помощ, вродени коагулопатии в извънболничната помощ, провеждане на хелатираща терапия при бета таласемия, наследствена хемолитична анемия, конституционална апластична анемия, наследствена сидеробластна анемия и конгенитална дизеритропоетична анемия в извънболничната помощ, първично-прогресираща и пристъпно-ремитентна множествена склероза с лекарствени продукти модифициращи хода на болестта в извънболничната помощ.

В процедура за утвърждаване от НС са Изискванията за провеждане на поддържащо лечение при пациенти с наличие на трансплантирани тъкани и органи в извънболничната помощ, на активен ювенилен артрит с биологични антиревматични лекарствени продукти под 18 годишна възраст в извънболничната помощ, на тежка активна болест на Crohn и улцерозен колит с антицитокинови лекарствени продукти под 18 годишна възраст в извънболничната помощ, на кистозна фиброза /муковисцидоза/  в извънболничната помощ, на болести на ретината в извънболничната помощ, на активна болест на Крон и Улцерозен колит с биологични лекарствени продукти над 18 годишна възраст в извънболничната помощ, на тежък псориазис в извънболничната помощ, на умерен до тежък активен серопозитивен ревматоиден артрит, активен ювенилен артрит, активен и прогресиращ псориатичен артрит и тежък активен анкилозиращ спондилит с антиревматични лекарствени продукти над 18 годишна възраст в извънболничната помощ, на на перорално хормонално лечение при злокачествено новообразувание на млечната жлеза в извънболничната помощ, на парентерално или комбинирано парентерално и перорално хормонално лечение при злокачествено новообразувание на млечната жлеза в извънболничната помощ, на перорално хормонално лечение на злокачествено новообразувание на простатна жлеза в извънболничната помощ, на парентерално или комбинирано парентерално и перорално хормонално лечение на злокачествено новообразувание на простатна жлеза в извънболничната помощ.

В посочените Изисквания се дава административна възможност лекарствените продукти да са в количества за срок до 365 дни, но преценката за какъв срок да бъде издаден протокол за всеки отделен пациент е отговорност на съответния специалист или специализирана комисия.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply