Дължа ли такса за втората консултация със специалист?

Дължа ли такса за втората консултация със специалист?

Отидох при лекар-специалист с направление от личния лекар. На първия контролен преглед специалистът ми обясни, че НЗОК заплаща един първичен и 0,5 вторичен преглед. За втория вторичен преглед трябвало да си заплатя аз. Редно ли е да заплащам, след като съм здравноосигурена? Променен ли е законът, че в рамките на 30 дни от издаването на направлението имам право на 3 контролни прегледа – един първичен и два вторични?

Стефка Демирева, гр. Плевен

Медицинското направление за консултация или провеждане на съвместно лечение, което е издал личният лекар към специалист, е валидно до 30 календарни дни от издаването му. Срокът за извършване на вторични прегледи от лекар специалист е до 30 календарни дни от датата на извършване на първичния преглед.

Специалистът определя колко вторични прегледа да извърши, като техният брой се фиксира в рамките на 30 дни от извършването на първичния преглед при него, в зависимост от необходимостта на провежданото лечение.

НЗОК заплаща различен брой вторични прегледи, в зависимост от вида на прегледа. В най-общия случай, когато става въпрос за вторични посещения по повод остри състояния и хронични, неподлежащи на диспансерно наблюдение, НЗОК заплаща на лекаря специалист отчетените вторични посещения през месеца, но за тримесечието – не повече от 50 на сто от общия брой на отчетените през тримесечието първични посещения. Изравняването се прави с отчета и плащането за последния месец от тримесечието.

Източник: zdrave.to

Leave a Reply