Румъния и България – с най-висока детска смъртност в ЕС

Румъния и България – с най-висока детска смъртност в ЕС

През 2018 г. най-високо ниво на детска смъртност в ЕС е регистрирано в Румъния – 6 на 1000 раждания и България – 5,8 на 1000 раждания, съобщи Европейската статистическа служба Евростат. След нас в класацията се нареждат Малта с 5,6 на 1000 раждания и Люксембург – с 4,3 на 1000 раждания. Най-ниско е нивото в Естония – 1,6 на 1000 и в Словения – 1,7 на 1000.

За сравнение – средният показател за ЕС е 3,4 починали деца на 1000. Изразено в абсолютни числа, това означава, че през 2018 г. 14 600 деца в ЕС са починали преди да навършат 1 година, сочат данните на европейската статистика.

За последното десетилетия – периода 2008 – 2018 г. нивото на детската смъртност в ЕС е намаляло от 4,2 на 1000 раждания до 3,4, допълват от Евростат и уточняват, че за последните 20 години е спаднало почти двойно – от 6,6 на 1000 през 1998 г.

Въпреки относително високия дял на детска смъртност у нас, статистиката е категорична, че България е постигнала съществен напредък за последните 20 години – през 1998 г. нивото на този показател е бил 14,4 на 1000.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply