Редно ли е да искат доплащане при профилактичен стоматологичен преглед?

Редно ли е да искат доплащане при профилактичен стоматологичен преглед?

Дъщеря ми, която е на 16 години, си направи годишния профилактичен преглед при стоматолог. След приключване на прегледа на касата на денталния център й искаха да заплати 45 лева. В здравноосигурителната книжка са написани манипулации 101 и 301(45). На детето е лекуван кариес на постоянен зъб. Моля за разяснения относно посочените кодове, както и дали е правомерно да ни искат доплащане в такъв размер?

Радостина Желязкова, гр. София

НЗОК заплаща напълно или частично за дентални дейности от първичната извънболнична дентална помощ за здравноосигурени до 18-годишна възраст, както следва:

1. Обстоен преглед със снемане на орален статус – код 101, веднъж за съответната година, за което НЗОК заплаща на денталния лекар 10.80 лв. – пациентът доплаща 1,80 лв.

2. Четири лечебни дейности, две от които могат да бъдат лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб:

– обтурация (пломба) с химичен композит или амалгама – код 301, за което НЗОК заплаща на денталния лекар 39.18 лв. – пациентът не дължи доплащане.

– екстракция (изваждане) на временен зъб с анестезия – код 508, за което не се дължи доплащане от пациента.

– екстракция на постоянен зъб с анестезия – код 509, за което не се дължи доплащане от пациента.

– лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб – код 332, за което доплащането от пациента е 4,70 лв.

– лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб – код 333, за което доплащането от пациента е 12,30 лв.

Когато при дейност, закупувана от НЗОК, пациентът изрично предпочете методики, средства или материали, невключени в посочения пакет, денталният лекар има право на пряко заплащане и/или доплащане от пациента.

В конкретния случай на дъщеря ви са извършени обстоен преглед със снемане на орален статус (код 101) и обтурация (код 301) на пети зъб долу вдясно (код 45). В случай че обтурацията е извършена с материал, различен от химичен композит или амалгама, здравноосигуреният заплаща разликата по цени, определени от денталния лекар.

Източник: zdrave.to

Leave a Reply