Включено ли е в направлението микробиологично изследване?

Включено ли е в направлението микробиологично изследване?

При преглед в болница с направление ми беше назначено микробиологично изследване, за което поискаха да заплатя определена сума – 31 лв. Доколкото знам, направлението ми дава право освен на преглед, и на едно безплатно изследване микробиология или цитонамазка.

От 10 години посещавам болници и никога с направление не са ми искани пари за изследване. От болницата обясниха, че независимо от това, че имам издадено направление, изследването се заплаща винаги, при всички обстоятелства.

Въпросът ми е: законно ли е да ми искат да плащам допълнително за изследване в моя случай?

Кремена Чанева, гр. София

НЗОК заплаща за посочените от вас изследвания. Те са включени в пакета, който АГ-специалистът изпълнява по договор с НЗОК и вие не трябва да заплащате за тях, ако имате направление (бл. МЗ-НЗОК №3), издадено от вашия личен лекар към АГ-специалист за консултация по повод здравословен проблем и ако специалистът прецени, че тези изследвания са необходими.

Специализираните медицински дейности “вземане на материал за микробиологично изследване” и “вземане на материал за цитологично изследване” влизат в основния пакет на лекаря-специалист по акушерство и гинекология, сключил договор с НЗОК.

И за двете изследвания специалистът по акушерство и гинекология издава направления (бл. МЗ-НЗОК №4), съответно към лаборатория по клинична микробиология за микробиологичното изследване, и към лаборатория по обща и клинична патология – за цитонамазката.

За тези изследвания в лабораторията дължите само т.нар. “цена биологичен материал”, която съответният изпълнител за извършването на медико-диагностични дейности може да определи. Ако сте заплатили цена “биологичен материал”, лечебното заведение не може да изисква от вас за изследвания в същата лаборатория такса, съгласно чл. 37 (1) от Закона за здравното осигуряване – т.нар. потребителска такса, която понастоящем е 2.90 лв.

По отношение на назначаването на цитонамазката, тя може да се извърши и по време на профилактичния преглед, на който имате право при личния лекар, веднъж в рамките на календарната година. Това се отнася за жени от 30 до 40 години – извършва се изследване на онкопрофилактична цитонамазка ежегодно, а след две негативни цитонамазки – веднъж на 3 години.

Само специалистът по акушерство и гинекология може да издаде направление (бл. МЗ-НЗОК №3А) за високоспециализираната медицинска дейност “Колпоскопия без/с прицелна биопсия”, ако има договор със Здравната каса за извършването й и е преценил, че това е необходимо. Ако няма договор, АГ-специалистът може да насочи пациента с направление (бл.МЗ-НЗОК №3) към друг АГ-специалист.

Микробиологичното и цитологичното изследване, както и колпоскопията, не могат да се назначат в едно направление.

Източник: zdrave.to

Leave a Reply