Операцията на мозъчни тумори покрива ли се от НЗОК?

Операцията на мозъчни тумори покрива ли се от НЗОК?

Преди няколко години откриха на баща ми тумор в мозъка. Досега са му направили пет операции, за 5 години. Сега състоянието му отново се влоши.

За всички проведени досега операции сме си платили ние. Моля да поясните дали този вид операции се заплащат от Здравната каса и при какви условия?

Димо Ангелов, гр. Варна

При лечение по клинична пътека НЗОК заплаща на изпълнителите на болнична помощ за всички медицински дейности, включващи: изследвания, предоперативна подготовка, операция, лечение в болницата с назначаване на до два контролни прегледа, задължително записани в епикризата, в рамките на един месец след изписването, в същото лечебно заведение за болнична помощ.

Вероятно става дума за КП №206 “Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни технологии (невронавигация, невроендоскопия и интраоперативен ултразвук)” или за КП №207 “Краниотомии, неиндицирани от травма, по класически начин”.

В двете клинични пътеки има изброени скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение, които НЗОК не заплаща.

За всяко заплащане трябва да имате издаден съответния финансов документ.

Източник: zdrave.to

Leave a Reply