Има ли промяна в наредбата за отпускане на тест-ленти и глюкомер?

Има ли промяна в наредбата за отпускане на тест-ленти и глюкомер?

Надявам се да получа от вас разяснение относно отпускането на тест-лентите, съответно глюкомер и убождащите игли. Има ли промяна на наредбата?

Миналата година, при отпускането им в наредбата беше записано, че при изписване и отпускане на тест-лентите трябва да се отпусне съответният апарат за мерене на кръвната захар и убождащи игли (броят на които е равен на броя на тест-лентите). Тази година не ми ги предоставиха.

Гергана Атанасова, гр. Русе

Съгласно “Указания относно реда за предписване и отпускане на медицински изделия от списъка с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на извънболничната медицинска помощ, и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група” (“Указанията”) – РД-16-20/31.05.2018 г., при отпускане на тест-ленти за самоконтрол, на пациента следва да се предостави еднократно безплатно само апаратът за измерване на кръвна захар.

В допълнение се предоставят придружаващи аксесоари – убождащо устройство или брой игли, който е равен на броя на тест-лентите. НЗОК не заплаща придружаващите аксесоари – убождащо устройство или игли, а те се предоставят на отпускащата аптека, според възможностите на фирмата- заявител.

Източник: zdrave.to

Leave a Reply