НЗОК вече заплаща най-съвременната биотехнологична терапия за деца с левкемия

НЗОК вече заплаща най-съвременната биотехнологична терапия за деца с левкемия

България вече е член на Европейската мрежа за лечение на онкозаболявания при деца ERNPaedCan

От декември 2019 г. в Позитивния лекарствен списък и реимбурсния списък на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е включен един от най-модерните и широко използвани медикаменти за лечение на остра лимфобластна левкемия. Това съобщи на пресконференция в столицата днес проф. Добрин Константинов, главен координатор на Експертния съвет по детска клинична онкология и хематология. Доскоро тази терапия не беше реимбурсирана от НЗОК и се изписваше с изключително усложнена процедура, уточни той.

Проф. Константинов представи данни за острата лимфобластна левкемия (ОЛЛ), която е най-честото онкологично заболяване във възрастта 0-14 г. и съставлява 31.1% от всички онкологични заболявания в тази възрастова група.

Пикът на заболяването е между 1 и 9-годишна възраст – близо 8 случая на 100 000 обясни той. Според проф. Константинов честотата му се е увеличила през последните 40 г., като във възрастта под 20 години, преобладава ОЛЛ, а във възрастта 20-49 г. – острата миелобластна левкемия. Специалистът обясни, че за разлика от 70-те г. на миналия век, когато 10-годишната преживяемост при диагноза ОЛЛ е била едва 5%, днес благодарение на съвременното лечение с аспарагиназа (ензим, получаван по биотехнологичен път от бактерии) в наши дни дългосрочната преживяемост без заболяване се постига при над 60% от пациентите.

„Важно е да отбележим, че България стана партньор на Европейската референтна мрежа за лечение на онкологичните заболявания в детската възраст(ERN PaedCan) през 2019 г. заедно с 8 държави, предимно от източна Европа. Целта на тази мрежа е да осигури възможно най-добрата грижа и лечение за децата с онкологични заболявания, независимо в коя част на Европейския съюз живеят. Стремежът е да се намалят разликите в преживяемостта на децата с онкологични заболявания в различните страни членки и да се обединят най-добрите европейски специалисти при справяне със сложни или редки случаи на пациенти, които изискват високоспециализирани интервенции и концентрация на знания и ресурси“, каза още той.

Острата лимфобластна левкемия в миналото е била нелечима, но благодарение на напредъка на медицината в последните десетилетия над 80% от заболелите деца имат многогодишна трайна ремисия, равностойна на излекуване. ОЛЛ може да се приеме за модел за разработване на едни от най-успешните лечебни подходи при злокачествените заболявания у човека въобще.

„Важно е да припомним, че ако преди 100 г. наричахме онкохематологочните заболявания „болести на кръвта“ (с преживяемост 0%), то преди 80 г. се говореше само за левкемия или лимфом, днес обособяваме 40 типа левкемии и 60 вида лимфоми“, заяви онкохематологът проф. д-р Жанет Грудева.

„Онкохематологичните заболявания са сред 10-те най-често срещани и при двата пола“, каза тя.

Проф. Грудева коментира също и съвременните възможности за лечение на ОЛЛ чрез терапевтични схеми, базирани на аспарагиназата – ензим, чието действие е да разгражда и понижава нивата на аминокиселината аспарагин в кръвта. По думите й се приема, че изчерпването на аспарагина чрез лечение с L-аспарагиназа убива левкемичните клетки.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply