Кои диабетици имат право на тест-ленти по НЗОК?

Кои диабетици имат право на тест-ленти по НЗОК?

Имам диабет тип 2. Предписано ми е лечение с трулисити. Имам ли право на безплатни тест-ленти чрез НЗОК?

Христо Йорданов, гр. Русе

Право да получават тест-ленти за самоконтрол имат всички здравноосигурени пациенти на инсулиново лечение. Конкретно здравноосигурени с поставена диагноза Неинсулинозависим захарен диабет (МКБ Е11.2, Е11.3, Е11.4, Е11.5 и Е11.9), на лечение с:

– с аналогови инсулини имат право да получат тест-ленти за самоконтрол, след заверяване в РЗОК на втори протокол за инсулинови продукти;

– с конвенционални инсулини имат право да получат тест-ленти за самоконтрол, по преценка на специалиста с издаването на втората рецепта.

Tрулисити не е инсулин.

Източник: zdrave.to

Leave a Reply