Има ли клинична пътека за лечение на доброкачествени образувания по кожата?

Има ли клинична пътека за лечение на доброкачествени образувания по кожата?

От няколко години имам образувание на гърба отдясно, което към момента е с размер на юмрук. През последните месеци дясната ми ръка е постоянно изтръпнала и студена. Поисках направление от личния лекар за специалист. Там дежурният хирург ми каза, че образуванието е много голямо и не може да се премахне амбулаторно. За операцията, с престой в болница за един ден поискаха 300 лв. Диабетик съм от 5 г. Имам ли право на оперативно лечение по линия на НЗОК?

Марин Ангелов, гр. Пловдив

НЗОК заплаща оперативното лечение на доброкачествените новообразувания по клинична пътека (КП) №199 “Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени и доброкачествени новообразувания” при определени изисквания в алгоритъма на клиничната пътека.

НЗОК заплаща за диагностика и лечение по тази клинична пътека и вие не би трябвало да заплащате допълнителни суми, освен потребителската такса за всеки ден болничен престой – по 5.80 лв.

Източник: zdrave.to

Leave a Reply