Касата започва преговори за доставка на медицински изделия на най-ниска цена

C:\Users\New\Desktop\2020-02-20_0927.png

НЗОК стартира процедурата за договаряне на отстъпки за медицинските изделия, заплащани от Касата в болничната и извънболничната медицинска помощ, става ясно от интернет сайта на институцията.

Договарянето с вносители и прозиводителите на медицинските изделия стартира от днес в сградата на ул. „Любата“ №15, ет.7, с доставчиците на медицински изделия за измерване на кръвна захар. Участниците в договарянето трябва да са подготвили и списък с търговците на едро, които ще доставят вписаните в протокола медицински изделия.

НЗОК заплаща тест ленти за измерване на кръвна захар при конвенционално лечение с инсулин и при интензифицирано лечение с инсулин на лица, ползващи инсулинови помпи със сензори като най-ниската предложена цена за тях е 19.20 лв. Апаратите за измерване на кръвна захар, за които са заявени съответни тест-ленти, следва да се осигуряват от заявителите, което се декларира  в заявлението. Апаратите трябва да са без необходимост от допълнително калибриране или кодиране; да осигуряват възможност за съхраняване на пациентските данни от измерванията с възможност за трансфер на данни с микро USB кабел и ползване на безплатна пациентска платформа. Четците за сензорите следва да се осигуряват безвъзмездно от заявителите, което се декларира в заявлението. Инсулиновите помпи също трябва да бъдат осигурени безвъзмездно от заявителите като за тях НЗОК ще заплаща при интензифицирано лечение с инсулин до 10 броя/месечно инфузионен тест на стойност 66 лв. и резервоар за инсулин на стойност 12 лв.

Сред останалите изделия, плащани от Касата в изболничната помощ е и Кислороден концентратор 0-5 л/минута на стойност 84 лв. на месец.

В болничната помощ НЗОК ще заплаща иновативните медикаментозноизлъчващи (лекарствоизлъчващи) коронарни стентове по 800 лв. Системите за тотално заместване на бедрената кост с артропластика на тазобедрената и колянната стави ще бъдат заплащани до 19 900 лв., а системите със стандартни ацетабуларни капсули и монолитни или модуларни туморни стебла, позволяващи протезиране при различни по обем пострезекционни дефекти – до 10 484 лв.

Касата поема и системите за дъблока мозъчна стимулация  (ДМС) при пациенти с Болест на Паркинсон и дистонии. Около 40 000 лв. струва апаратът, който се имплантира в мозъка. Батериите на тези апарати струват почти колкото на самото устройство – 36 000 лева. Касата се е споразумяла с доставчика да плаща общо за устройството и генератора 60 000 лв.

Графиците за преговори и най-ниските предложени цени може да видите тук.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply