Телемедицината – иновативен помощник в действие

Отдалечената диагностика на някое заболяване или изпращането на здравен съвет дистанционна са възможносит, които не заместват физическия преглед от лекар. В редица случаи обаче, това е единствен възможен вариант за медицинска помощ. На някои места в страната лекар отива само веднъж месечно. И именно тук идва на помощ телемедицината.

Красимира Масларова, представител на компания, работеща в тази област, разказа пред Радио София за тази иновативна област у нас. Конкретната дейност на разработената от компанията платформа се изразява във функционалности от записване на час, до аудио-визуална онлайн консултация с обмен на фалове и медицински устройства, които безжично изпращат данни до отсрещната страна. Особено внимание се обръща и на обслужването на по-възрастни хора. Възможностите на платформата включват както незабавна консултация, така и консултация по документи. Потребители на платформата да телемедицина могат да бъдат всички хора от домовете си. Те могат да разполагат с лично здравно досие и да го споделят с медицински лица, които да им дават съвети.

Има два варианта за контакт чрез средствата за телемедицина между пациент с хронично заболявание, например диабет, и специалист. Пациентът може да използва сам глюкомер, който изпраща само данни по електронен път до съответния ендокринолог, или да му бъде оказана подкрепа от фелдшер или медицинска сестра за работа с устройството. Добър пример за употреба на телемедицинска техника е в общински медицински центрове, които обслужват населението в по-малки населени места. В кметствата в тези места има назначен човек, който им съдейства технологично те да се свържат с общинската болница и да получат медицински съвет.

С оглед липсата на специалисти в районите извън големите градове, Масларова посочи, че има различни проблеми на различни нива. В това отношение може да се окаже разработената услуга за Национална междуболнична мрежа, базирана на телеконсултации, където специалист от дадена болница може да се свъже с друг специалист от друга болница, за да получи съдействие по определен случай. Устройства за тази услуга има в над 30 точки в страната.

Разработването на тази иновативна медицинска екосистема носи на компанията наградата в конкурса за най-иновативно предприятие.

Повече подробности за телемедицинските услуги в практиката у нас можете да чуете в интервюто на Лили Големинова с Красимира Масларова.

В съвременен смисъл концепцията за телемедицина съществува от 1924г., когато се появява в САЩ в статия в Radio News, с нарисуван на корицата лекар, който преглежда пациент и изпраща резултатите му по радиото, както и схемата на новата верига ”Доктор по радиото”. Първата демонстрация е направена през 1951 г., на Световния панаир в Ню Йорк, а през 1955г. д-р Албърт Джутрас започва да практикува телерадиология в Монреал.

Източник на БНР

Leave a Reply