НСИ: 1393 лв. е средната заплата в здравеопазването през декември 2019 г.

НСИ: 1393 лв. е средната заплата в здравеопазването през декември 2019 г.

Секторът остава в дъното по ръст на доходите, следван единствено от областите „Култура и развлечения“ и „Други дейности“

Към края на декември 2019 г. у нас е регистрирано най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в сферата на хуманното здравеопазване и социалните дейности в сравнение с края не предходното тримесечие – септември 2019 г., съобщи Националният статистически институт. Нивото на заетостта в тази сфера е нараснало с 1,6%, докато общо за всички отрасли на икономиката е констатиран спад в заетостта от 1%, посочват от НСИ.

Слаба положителна динамика отчитат експертите и в размера на средната брутна месечна заплата в сектор „Здравеопазване и социални дейности“. При база за сравнение средна брутна месечна работна заплата за страната през октомври 2019 г. 1 296 лв., за ноември – 1 294 лв. и за декември -1 349 лв. в сектор „Здравеопазване и социални дейности“ сумите на заплатите са по-високи – респективно 1311 лв. за октомври, 1361 лв. за ноември и 1393 лв. за декември.

Въпреки увеличението, секторът остава с относително най-нисък ръст на възнагражденията, следван единствено от секторите „Култура и развлечение“ и „Други дейности“.

През четвъртото тримесечие на 2019 г. . средната месечна работна заплата у нас нараства с 12.1% спрямо четвъртото тримесечие на 2018 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Операции с недвижими имоти“ – с 19.8%, и „Образование“ – с 16.9%, а икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение са „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“- 3 090 лв., „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 2161 лв. „Финансови и застрахователни дейности“ – 2 155 лв.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:·„Хотелиерство и ресторантьорство“ – 766 лв., „Други дейности“ – 964 лв., „Селско, горско и рибно стопанство“ – 1 009 лв.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply