МЗ: За по-малко от два месеца обучихме над 1000 работещи в ЦСМП

МЗ: За по-малко от два месеца обучихме над 1000 работещи в ЦСМП
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

„За по-малко от два месеца успешно обучение по линия на проект „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“ (ПУЛСС) преминаха над 1000 души от работещите във всички центрове за спешна помощ на територията на страната, в това число лекари и медицински сестри, фелдшери и лекарски асистенти, парамедици и шофьори на линейки“. Това заяви зам.-министърът на здравеопазването д-р Бойко Пенков днес при посещението си в Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ.

Д-р Пенков посочи, че развитието и модернизирането на системата на спешна медицинска помощ са сред основните приоритети в провежданата от Министерството на здравеопазването политика.

„Усилията ни са насочени както към подобряване на материалната база, обновяването на медицинското оборудване и на медицинските превозни средства, извършвано с изпълнението на голям инвестиционен проект по Оперативна програма „Региони в растеж“, така и към повишаването на квалификацията, знанията и уменията на служителите от системата на спешна медицинска помощ, което правим с изпълнението на проект „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020”.Зам.

Зам.-министърът разговаря на място с курсисти от ЦСМП в Благоевград, Бургас, Кюстендил, Перник, Пловдив, Разград, Русе, Шумен и София, които през настоящата седмица преминават 5-дневно теоретично и практическо обучение по проекта. Курсовете обхващат медицинските специалности, знанията за които са необходими за овладяването на различните остри ситуации, възникващи при пациентите.

Веднага след екипите на центровете за спешна помощ обучение ще преминат и работещите в спешните отделения на болниците с над 50% държавно участие в капитала. Графиците са изготвени така, че курсовете да приключат до месец май 2021 г. Крайният резултат ще се изрази в пълно обхващане на всички ангажирани в системата на спешната помощ служители – близо 7000 души, в това число и новопостъпилите, информират още от здравното министерство.

Така изградена, системата на обучение ще гарантира поддържане на теоретична и практическа квалификация, в съответствие с най-добрите практики и ще осигури качествено медицинско обслужване на пациентите от цялата страна. Това стана ясно още от думите на зам.-здравния министър.

Припомняме, за изпълнител на обучението, след проведена процедура по реда на ЗОП, беше избрана УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“.Лектори и ментори в него са доказани лекари с богат професионален опит. За провеждането на практическите занятия с европейско финансиране бяха закупени 28 високотехнологични симулатора, като се използват и манекените, доставени в рамките на предишния програмен период по проект ПУЛСС 1.

Министерството на здравеопазването изпълнява проект ПУЛСС в качеството си на конкретен бенефициент по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020. Основната му цел е подобряване качеството на предоставяната спешна медицинска помощ чрез инвестиции в човешкия капитал. Общият бюджет на ПУЛСС възлиза на 7 млн. лв., които са 100 % безвъзмездна финансова помощ, а крайният срок за изпълнението на проекта е 30 септември 2021 г.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply