В София стартира проект за ранна диагностика на рак на белите дробове

В София стартира проект за ранна диагностика на рак на белите дробове

Българското дружество по кардиоторакална рентгенология и сдружението „Въздух за здраве“ ще представят в столичната МБАЛ „Токуда“ пилотния проект „Заедно срещу рака на белия дроб“.

Той има за цел да проправи път на България в европейската инициатива за скрининг на рак на белия дроб.

Статистиката показва, че един на всеки 15 души заболява от рак на белия дроб, като това е най-честото злокачествено заболяване при мъжете над 45 години и третото по честота при жените.

Успеваемостта на лечението се определя главно от ранната диагностика, като само 3% от пациентите с късно установен рак преживяват 5 години след поставяне на диагнозата. За сравнение: при ранно диагностицирани и оперирани тумори от този вид се отчита преживяемост от 80% за същия период от време.

В ранният си стадий ракът на белия дроб много рядко дава симптоми и единственият доказан начин за навременното му откриване е чрез масов скрининг с т.нар. нискодозова компютърна томография.

Резултатите от американски и европейски проучвания показват 20% снижаване на смъртността за включените в скрининговите програми пациенти.

Източник: БНР

Leave a Reply