Може ли да се лекувам в болница в България с европейска карта?

Може ли да се лекувам в болница в България с европейска карта?

Имам издадена европейска карта в България, преди да замина за Англия. Мога ли да я използвам за лечение в България? Налага ми се да постъпя в болница, а в системата на НАП ми излизат неплатени здравни осигуровки. Аз съм осигурена в Англия и засега живея там, тоест, няма още да си прехвърлям здравните осигуровки.

Десислава Златанова, гр. София

Европейската здравноосигурителна карта (ЕЗОК) е документ за доказване на валидно текущо здравно осигуряване в съответната държава от ЕС, издала документа, и удостоверява правото на спешна и неотложна медицинска помощ при временен престой в друга държава от ЕС, когато целта на престоя в тях не е медицинска/лечебна, а е свързана с туризъм, гостуване, краткосрочно командироване. Следователно, с издадената ЕЗОК от НЗОК не може да ползвате медицинска помощ в България.

Тъй като сте здравноосигурена в Англия, независимо от наличието на български Единен граждански номер (ЕГН), при лечение на територията на България (или в друга държава от ЕС/ЕИП/Швейцария) за вас важи следното:

• При временен престой в България (или в друга държава от ЕС), имате право на спешна и неотложна медицинска помощ (до приключване на временния ви престой) в рамките на пакета на задължителното здравно осигуряване – срещу представяне на валидна Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК), издадена от държавата по осигуряването (Англия).

ЕЗОК улеснява достъпа на пациентите при спешна и/или неотложно необходима медицинска помощ до лекари/лечебни заведения в другите държави от ЕС, когато е налице внезапно възникнало остро медицинско състояние или обострено хронично заболяване, и когато пациентът не може да се завърне в собствената си държава на здравно осигуряване, без да наруши предварително планирания срок на временен престой в другата държава.

Състоянието се определя дали е спешно или неотложно необходимо от лекуващия лекар в другата държава (в случая България), а не от пациента.

Лекарят определя вида, обхвата и обема на необходимите спешни медицински услуги, които могат да се предоставят на пациента срещу валидна ЕЗОК.

• В България е необходимо да се обръщате само към лечебните заведения, сключили договор с НЗОК. ЕЗОК не е предвидена за провеждане на планирано лечение, диагностика и/или изследвания извън компетентната държава на осигуряване.

• За планирано лечение в България се изисква да представите пред българското лечебно заведение, (което предварително е потвърдило приема ви за планово лечение и периода на плановия прием) формуляр S2 (стара форма – формуляр Е112) – “Разрешение за планирано лечение“, издаден от компетентната английска осигурителна институция.

С формуляра институцията потвърждава своето съгласие за провеждане на посоченото във формуляра планово лечение в България – за нейна сметка. За тази цел е необходимо да се обърнете към английската институция, в която се осигурявате, за да разберете дали имате право на преносим документ S2  във връзка с предстоящото лечение в друга страна от ЕС (в случая България).

• Препоръчително е предварително да се консултирате с осигурителната си институция в Англия за това дали (и в какъв размер) и при какви условия могат да бъдат възстановени разходите, в случай че заплатите оказана медицинска помощ/изследване в България.

Източник: zdrave.to

Leave a Reply