Покрива ли се от НЗОК лапароскопската операция на простатата?

Покрива ли се от НЗОК лапароскопската операция на простатата?

Диагностициран съм с калциране на простатата и се налага операция. Покрива ли се такава операция от НЗОК и в кои случаи?

Димо Панчев, гр. Добрич

Операцията може да се извърши по клинична пътека (КП) “Трансуретрална простатектомия”, където е включена възможността за лечение чрез оперативен метод с лазер.

При извършване на интервенции чрез методите на лазерната хирургия се използват скъпоструващи консумативи, които са упоменати в съответната клинична пътека и за които НЗОК не заплаща (такива са т.нар. примки за трансуретрална монополарна резекция, примки за трансуретрална биполарна резекция, световоди за лазерна процедура).

Учени посочиха храните, които причиняват рак на простатата

Операция на простатата може да се извърши и по клинична пътека “Радикална простатектомия”. По нея също има скъпоструващи медицински изделия, за които изрично е посочено, че не се заплащат от НЗОК, като степели (клипсери); хемостатични средства – рекомбинантен фактор на съсирване и/или хемостатична пудра; консумативи за лапароскопска и роботасистирана хирургия.

За роботизирана хирургия по тази КП НЗОК не заплаща.

НЗОК заплаща на изпълнителите на болнична помощ, сключили договор с нея по съответната клинична пътека, за всички медицински дейности, включващи: изследвания, предоперативна подготовка, операция, лечение в болница с назначаване на до два контролни прегледа, задължително записани в епикризата, в същото лечебно заведение, в рамките на един месец след изписването.

Потребителската такса за болничен престой в лечебно заведение, сключило договор с НЗОК за изпълнение на определена клинична пътека, е в размер на 5.80 лв. – сума, определена с постановление на Министерския съвет – за всеки ден болнично лечение, но за не повече от 10 дни годишно (освен ако пациентът не е освободен от нея).

Leave a Reply