По-гъвкави бюджети за болниците гарантира новото НРД

По-гъвкави бюджети за болниците гарантира новото НРД

Цените на над 200 клинични пътеки са увеличени със средно 14%, а предвидените обеми за прием в болниците са намалени средно със 7%. Увеличени са парите за капитация на общопрактикуващите лекари и е се премахва ограничението на лимита за профилактика. Това са част от новостите в обнародвания днес в Държавен вестник НРД за медицински дейности 2020-2022.

Създаден е по-гъвкав механизъм по отношение на месечните бюджети на болниците. Надзорният съвет на НЗОК ще утвърждава за всяка РЗОК обща годишна стойност на разходите за здравноосигурителни плащания за заплащане на изпълнителите на болнична медицинска помощ, разпределена по месеци за заплащане през бюджетната 2020 г. за периодите на извършване на дейността: декември 2019 г. – август 2020 г. и септември – ноември 2020 г. В тези рамки болничните лечебни заведения ще могат да боравят с бюджета си и да го разпределят на компесаторен принцип.

В НРД отново е записано, че лечебните заведения, изпълнители на болнична медицинска помощ, задължително осъществяват видеоконтрол в ангиографските зали и болничните структури, в които се осъществяват съдови инвазивни и интервенционални процедури, като в обхвата на видеокамерите влиза наблюдение само на входовете и изходите на същите. Записите от видеокамерите се съхраняват за срок не по-малко от един месец от датата на извършване на интервенция. Изпълнителите на болнична медицинска помощ са длъжни да предоставят видеоинформацията на електронен носител до 3-тия работен ден след електронно отчитане на дейността за предходния месец. Получаването на електронните носители се извършва с приемно-предавателен протокол на място в лечебното заведение. При осъществяване на оперативни интервенции от областта на медицинска специалност „Офталмология“ изпълнителите на БМП задължително правят видеозапис чрез оперативния микроскоп. Записът се съхранява от лечебното заведение. За всяка оперативна интервенция се генерира QR код, който се прилага към медицинската документация и е достъпен за контролните органи на НЗОК/РЗОК. При констатирани несъответствия между записите и отчетените случаи в електронната система на НЗОК, Касата няма да ги плаща.

Увеличават се и цените, които ще плаща касата за преглед в СИМП и за изследвания. Капитацията за записано в листата на личния лекар лице до 18 години се повишава с 35 стотинки – от 1.50 лв. на 1.85 лв., а предвидените прегледи са 1 213 546. За пациентите от 18 до 65 г. капитацията се повишава с 5 ст. и става 1.20 лв. , а над 65 години вече е 1.85 лв. Увеличение с 1 лв. има и за прегледите по програма „Детско здравеопазване“. Профилактичните консултации за лица от 7 до 18 години от 9 лв. се увеличават на 10.50 лв., но годишните профилактични прегледи пациенти над 18 години запазват цената си – 15 лв. В специализираната първична помощ първичният преглед при педиатър, хирург и ортопед е увеличен с 1,50 лв. и вече ще бъде на стойност 23.50 лв. По програма „Майчино здравеопазване“ става 23 лв. Цената на вторичния преглед се вдига от 9.50 лв. на 11 лв. Увеличението за медицинска експертиза е с 3 лв. до 10 лв.

Националният рамков договор 2020-2022 влиза в сила от 1 януари, като по всяко време по него могат да бъдат правени изменения по искане на БЛС или НЗОК.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply