Оперативното отстраняване на зъби поема ли се от НЗОК?

Оперативното отстраняване на зъби поема ли се от НЗОК?

Предстои ми операция при лицево-челюстен хирург за отстраняване на два зъба, които растат успоредно на челюстта и навътре в левия синус, което причинява чести възпаления, с опасност от усложнения. Въпросът ми е: има клинична пътека, по която да се извърши тази операция?

Най-популярният и любим зеленчук „убива“ зъбите

В случай, че има такава, какъв е кодът на съответната процедура? За момента намерих три клинични пътеки: 225, 226 и 227, които касаят подобни случаи, но не мога да се ориентирам в медицинската терминология. Интересува ме също каква е процедурата за издаване на съответното направление?

Кирил Йорданов, гр. Казанлък

В извънболничната дентална помощ лекарят по дентална медицина – общопрактикуващ или специалист хирург, извършват съответно – екстракция на зъб с анестезия и екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб, включително анестезия – без конкретизиране вида на зъба.

Ваденето на “дълбоко фрактуриран” (разрушен) мъдрец се извършва в кабинет за специализирана хирургична извънболнична помощ от дентален лекар със съответната специалност. Тази дейност се заплаща частично от НЗОК и пациентът доплаща съответно 13.50 лв.

При възникнали усложнения, ваденето на такъв “ретениран” (задържан) зъб, който е разположен в челюстната кост, е свързано с по-сложни манипулации и се извършва в хирургичен кабинет в лечебно заведение за специализирана медицинска помощ или в хирургична клиника/отделение/сектор. Тази дейност не е включена в пакета от дейности, заплащан от НЗОК.

Ако се е развил възпалителен процес в областта на меките тъкани на лицето и шията, и челюстните кости, в пакета болнична помощ има клинични пътеки, например КП  № 228 “Оперативно лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията”, по които пациентът може да се хоспитализира. Но трябва да има определени индикации, за да се извърши оперативна намеса в болнични условия по линия на НЗОК. Такива могат да бъдат, например:

• остри и хронични възпалителни процеси на челюстните кости

• остър или хроничен синуит, в резултат на хронични периапикални процеси – грануломи

• екзацербирали одонтогенни – фоликуларни, радикуларни кисти около ретинирали зъби

• перфорация на синус след екстракция на зъб

• луксиране на корен – зъб, по време на екстракция и създаване на ороантрална комуникация

• възпалителна или алергична реакция към чуждо тяло в синуса, попаднало след ендодонтско лечение на зъб и др.

В тези случаи е необходимо направление за хоспитализация, което ще издаде лекуващият лекар. Необходимостта от хоспитализация се преценява от съответното болнично лечебно заведение. Следва да имате предвид, че в условията на болнична помощ по клинична пътека тази дейност – вадене на мъдрец, ако зъбът е ретиниран, не е включена, т.е. не се заплаща от НЗОК.

Източник: zdrave.to

Leave a Reply