Предложение: Граничен контрол за отпуск по болест при напускане на страната

Граничен контрол за отпуск по болест при напускане на страната

Работодателите да имат право на повторна експертиза при съмнение

Личните лекари да бъдат ограничени в издаването на болнични листове до 7 дни еднократно, а не както досега – до 14 дни. На същия принцип лекарските комисии да могат да разрешават еднократно до 20 дни отпуск по болест, вместо сегашните 30, намалява се и общият брой дни, за които ще може да се издават болнични без прекъсване – от 180 на 120.

Това са част от мерките, които предлага правителството в своя „Анализ на причините за нарастване на изплатените от осигурителите и от държавното обществено осигуряване обезщетения за временна неработоспособност поради общо заболяване за периода 2016-2019 година“.

Ограниченията за календарна година също са значителни – личните лекари вече няма да имат право да издават листове за повече от 20 дни с прекъсване в годишна рамка, а след изтичане на 120 дни непрекъснат отпуск или 240 дни с прекъсване в 2 предходни календарни години и в годината на боледуването, при необходимост от продължаване на временната неработоспособност това да може да става след решение на ТЕЛК, се посочва в анализа. Предлага се също така да не се разрешава ползването на отпуск за временна неработоспособност непрекъснато за повече от 360 дни.

Също така държавата няма да плаща болничният, ако болният не се яви, а е призован за повторна проверка в ЛКК. Друго предложение е да не се издава болничен лист при профилактични прегледи.

„В тези случаи лекарят, който прави прегледа, изследването или консултацията, да издава служебна бележка на осигурения, в която да отразява часа на явяването и часа на приключването на изследването“, пише още в анализа.

Работодателите също да бъдат включени в процеса на контрола, предвиждат предлаганите промени. Идеята е работодателите да бъдат включени в интегрираната информационна система, за да получават информацията за временната неработоспособност на своите подчинени в реално време и да могат да предоставят информация от своята компетентност обратно към контролните органи в случаите, когато техни подчинени попаднат в извадка за текущ контрол или самите те преценят, че имат основание да обжалват болничния лист.

Друга идея в същата посока е болничният лист да се подписва и от лекар, с който работодателят има сключен договор. Новаторско е и предложението да се осигури допълнителен контрол чрез регламентиране на възможност за работодателя да сключи договор с лечебно заведение, в което да изпраща за повторна експертиза своите служители (с тяхно съгласие), при съмнение че болничните листове са фалшиви.

Освен това се предлага граничните служби да имат достъп до регистъра на болничните и при излизане от страната да правят проверки, като подават информация към НОИ, ако човекът в момента е в болнични.

В следващия един месец предложенията ще бъдат обсъждани с работодателите и синдикатите.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply