Може ли да се смени личният лекар при прекъснати осигуровки?

Може ли да се смени личният лекар при прекъснати осигуровки?

Съпругът ми е с прекъснати здравни осигуровки за последните 3 месеца. При тази ситуация има ли възможност да смени личния си лекар?

Анета Митева, гр. Сливен

Единственото условие, за да се използва медицинска помощ по линия на НЗОК, е човекът да е с непрекъснати здравноосигурителни права, видно от справката на сайта на НАП за здравноосигурителния статус на гражданите.

Съгласно чл.109 (1) от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), здравноосигурителните права на хората, които се осигуряват за своя сметка (упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност по регистрация; еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества; регистрирани земеделски стопани или тютюнопроизводители; хората, осигурени по реда на чл.40, ал.5 от ЗЗО и др.) се прекъсват, ако не са внесени повече от три месечни здравноосигурителни вноски за период от 36 месеца – т.е. последните 36 месеца липсват повече от три вноски за здравно осигуряване.

Периодът се брои до началото на месеца, предхождащ месеца, в който на пациента е оказана медицинска помощ, платена от Националната здравноосигурителна каса.

Съгласно чл.109 (4), когато задължението за внасяне на осигурителните вноски е на работодателя или на друг човек, невнасянето на осигурителни вноски не лишава осигурения от здравноосигурителни права.

Източник: zdrave.to

Leave a Reply