ЕК ще търси причината за необичайно високите разходи за лекарства у нас

ЕК ще търси причината за необичайно високите разходи за лекарства у нас

Европейската комисия ще търси причината за необичайно високите разходи за лекарства в България. „Те представляват 43% от публичните средства за здравеопазване. Всички дейности за реформа в сектора имат за цел да се намалят тези плащания, но първо трябва да се направи дълбок анализ, за да се намери причината за тези разходи“. Това каза представителят на Европейската обсерватория за здравни политики Ане Шпрангер при представянето пред медиите на Здравния профил на България на Европейската обсерватория за здравни политики и Придружаващия доклад на ЕК.

„Здравните профили на държавите са важна стъпка в текущия цикъл на Европейската комисия за посредничество във връзка с разпространението на информация и са изготвени с финансовата помощ на Европейския съюз. Профилите са продукт на съвместната работа на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и European Observatory on Health Systems and Policies в сътрудничество с Европейската комисия“, уточни представителят на ЕК от генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“ Филип Домански.

По думите му фокусираните върху политиката на здравеопазването профили са необходими като средство за обмен на знания, което да може да бъде използвано както от политиците така и от заинтересованите страни, тъй като във всеки профил на държава се предлага кратко обобщение на състоянието на здравето в страната, рисковите фактори, организацията на системата на здравеопазване и достъпността на здравната система. ЕК допълва основните констатации от тези профили с придружаващ доклад.

„България е на последно място в ЕС, Норвегия и Исландия по продължителност на живота, като основно тревога предизвикват ниската преживяемост от онкологични заболявания“, каза още Ане Шпрангер. В България сърдечносъдовите заболявания са водещата причина за смъртност. Сред главните причини са още исхемичната болест и инсулта, каза още Шпрангер и допълни, че препоръката на ЕК е да се вземат допълнителни мерки по отношение на рисковите фактори. Тя визира по-специално тютюнопушенето, което не е намаляло осезаемо в страната, въпреки предприетите мерки за ограничаването му.

Филип Домански заяви, че в Придружаващия доклад е обърнато специално внимание на пет проблема в здравеопазването в ЕС. Това са нагласите към ваксините във всяка от държавите, като тук изводът е, че трябва да бъдат привлечени медицински лица, които да променят негативните нагласи в някои от страните, електронното здравеопазване, което е решение за промоция на здравето и профилактиката, но проблемът е в неговата достъпност. Достъпността в здравното обслужване е тема, която пряко засяга и България, както и броят на хората със здравно осигуряване. Следващата тема са уменията на здравните работници, тъй като цяла Европа се нужда е от повече специалисти. „Това не е проблем само на новите страни-членки, а на всички. За да се постигне успешен микс от компетенциите, трябва да се разширят възможностите за професионалистите по здравни грижи и фармацевтите“, каза Домански. Последният проблем е достъпът до лекарства, тъй като се е оказало, че в някои от държавите има недостиг.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply