Подлежат ли на наблюдение пациентите с пейсмейкър?

Подлежат ли на наблюдение пациентите с пейсмейкър?

Преди няколко месеца се наложи да ми поставят пейсмейкър. Казаха ми, че трябва да бъда наблюдаван периодично от специалист. Моля да обясните дали НЗОК покрива контролните прегледи при пациенти с поставен постоянен пейсмейкър? Аз съм здравноосигурен.

Димо Христозов, гр. София

Амбулаторното наблюдение (включително, т.нар. контролни прегледи и изработване на индивидуален план за проследяване) на хора с постоянен електрокардиостимулатор се провежда по амбулаторна процедура (АПр.) №32 “Амбулаторно наблюдение на лица с постоянен кардиостимулатор“.

Пациентът следва да бъде насочен с Медицинско направление за клинични процедури/амбулаторни процедури (бл. МЗ-НЗОК №8) към лечебно заведение, сключило договор с НЗОК за изпълнение на тази процедура.

Медицинско направление за клинични процедури/амбулаторни процедури“ (бл. МЗ-НЗОК №8) се издава от лекар-специалист в извънболничната медицинска помощ или от лечебното заведение за болнична помощ, в което е извършено имплантирането на устройството. Т.е. личният лекар не издава направление за контролния преглед след поставяне на пейсмейкър.

Източник: zdrave.to

Leave a Reply