Какво да направя, ако не съм използвал направлението си?

Какво да направя, ако не съм използвал направлението си?

Наложително ли е направление, което не е използвано по една или друга причина, да бъде върнато на личния лекар? Ако не се върне, какво произтича от това? Ощетява ли се по този начин НЗОК или може да се злоупотреби с вече издаденото направление?
Павел Стефанов, гр. Видин

Ако върнете неизползваното направление или уведомите общопрактикуващия си лекар за това, му давате възможност да издаде направление на друг пациент.

Тъй като тези направления са точно определени от НЗОК/РЗОК за всеки лекар, изпълнител на първична и на специализирана медицинска помощ, всяко надвишаване над определените бройки може да доведе до санкции за личния лекар.

Източник: zdrave.to

Leave a Reply