Как да възстановя здравните си права в България?

Как да възстановя здравните си права в България?

В началото на ноември се завърнах в България след близо петгодишен престой във Великобритания. Желая да си възстановя здравните права в България, но така и не получавам документа, който изисках от Великобритания, показващ всички години, през които съм се осигурявал.

Въпросът ми е: може ли чрез Здравната каса, по служебен път да се изиска такъв документ и да си възстановя правата?

Ивайло Кръстев, гр. Стара Загора

В рамките на здравното осигуряване за доказване на завършен период на осигуряване в ЕС/ЕИП/Швейцария се прилага формуляр Е104/S041. Той дава възможност на човек, който започне да се осигурява в друга държава-членка на ЕС (включително и България), да придобие здравноосигурителни права, в резултат на признаване на предходния му осигурителен стаж. Следователно, когато приключи осигуряването ви във Великобритания, с цел включване в осигурителната система на всяка друга държава от Европейския съюз (включително и България) при предстоящо осигуряване в нея, тогава ще е необходим удостоверителен документ – английски формуляр Е104/S041.

В България издадените европейски формуляри от компетентните институции на другите държави-членки на ЕС, удостоверяващи завършени периоди на осигуряване в конкретната държава, се представят в Националната агенция за приходите (НАП) – в териториалната дирекция/офис на НАП по постоянен адрес у нас. Въз основа на данните, посочени в документа, месеците без данни за здравно осигуряване в България ще бъдат покрити и ще бъде коригиран здравноосигурителният ви статус. НАП е институцията, в чиито законови правомощия влиза събирането на средства от задължителните здравноосигурителни вноски и определянето на здравноосигурителния статус на гражданите в България.

Трябва да имате предвид, че формуляр Е104/S041 ще бъде издаден от компетентната британска институция единствено при поискване по служебен път от НЗОК/РЗОК. За целта е необходимо да се подаде бланково заявление по образец в Районната здравноосигурителна каса (РЗОК) по местоживеене. То е публикувано на интернет-страницата на НЗОК, меню “Международни въпроси”.

Към заявлението се прилага попълнена анкета на английската осигурителна институция – HMRC (CA3916 application form), копие от Payslip, копие от Р45 и от Р60; копие от личния ЗО номер (NIN). Попълнената анкета и пейслиповете са задължителни.

За повече информация може да се обърнете към служителите в съответната РЗОК, обработващи европейски формуляри.

Източник: zdrave.to

Leave a Reply