Д-р Камен Недев: Брахитерапията при рак на простатата запазва еректилната функция и качеството на живот на пациентите

Д-р Камен Недев

Методът се прилага при рак на шийката на матката и ендометриален рак

Ракът на простатата е на второ място по честота при мъжете в България, като засяга предимно мъже над 50-годишна възраст. В повечето случаи се развива с много бавни темпове. Ранният рак на простатата в 1-ви и 2-ри стадии се ограничава до простатната жлеза, затова адекватната и навременна терапия е от изключително значение за успешното лечение. Нов вид лъчелечение, което е изключително щадящо за пациента – т. нар. брахитерапия, позволява да се запази напълно качеството на живот на пациентите. Тя може да се прилага по стандарт в комбинация с лъчетерапия и химиотерапия, като позволява важните околни органи и тъкани да се съхранят и след лечението пациентите да се чувстват пълноценни.

Болните с доказан карцином имат няколко алтернативи за радикално лечение – операция или консервативно лечение чрез лъчелечение с йонизираща радиация, обясни пред Радио София д-р Камен Недев, началник дейност Брахитерапия в Клиниката по лъчетерапия в Аджибадем Сити Клиник:

„При лъчелечението има два вида облъчване – външно, напълно неинвазивно, при което карциномът е облъчван с рентгенови Х лъчи и това води до увреждане на туморните клетки и до контрол на заболяването. Евентуалните последствия включват получаване на доза и от част от околните здравни тъкани, но съвременната апаратура и образни методи ни позволява да контролираме тази доза и да я намалим максимално до степен да не получат увреда с трайни последствия за болния“.

Д-р Недев обясни, че решението дали да се извърши операция или само лъчелечение е строго индивидуално. Има карциноми, които никога не прогресират, макар да имат белези на злокачественост – самият тумор не метастазира и не води до засягане на съседни органи. При агресивен тип карцином на болните се прилага един от трите радикални методи – операция, лъчелечение или брахитерапия. Тази процедура е вид вътрешно лъчелечение, при което източникът на радиация се вкарва в самия тумор:

„Вкарвайки източника непосредствено до туморните клетки, можем да дадем безопасно лечебната доза (радиация), като дори можем да я повишим над тази, която реализираме с лъчелечение. Това става чрез тънки кухи игли, които са пътят на източника до туморните клетки. По този начин в рамките на два или три сеанса успяваме да дадем лечебната доза. За сравнение – при облъчване обикновено курсът е между 20 и 40 облъчвания“.

Поносимостта от страна на пациентите е отлична, посочи специалистът. Болните не остават радиоактивен източник и могат да се върнат на работа. Повечето от мъжете запазват качеството на живот и еректилната си функция. Освен при рак на простатата, брахитерапията се прилата и при лечението на рак на шийката на матката и ендометриалния рак.

Източник: БНР

 

Leave a Reply