Болници, които искат договор с НЗОК, да предлагат правила за разпределение на работната заплата

Д-р Дечо Дечев

„Ние ще предложим такива текстове, които да залегнат в НРД, а именно – че тогава, когато лечебното заведение кандидатства за договор с НЗОК, то би трябвало да предложи именно тези правила за разпределение на работната заплата“.

Това каза управителят на НЗОК д-р Дечо Дечев пред БНР по повод ангажимента, който пое министърът на здравеопазването Кирил Ананиев в Рамковия договор да бъде записано каква част от приходите на болниците да са за заплати на персонала.

„В НРД, който ще подпишем в понеделник, се предвижда ниво на разходите за персонал в рамките на общите приходи, които получава лечебното заведение, както и съотношение от тези разходи за персонал за това, което ще получава лекарят, професионалистът по здравни грижи и санитарят. Това ще даде сигурност и предвидимост при формирането на разходите за персонал“, каза министърът в парламента днес.

Министър Ананиев подчерта, че има утвърден механизъм за формиране на разходите за персонал в лечебните заведения. „Нивата на заплатите се регламентират и в колективен трудов договор, но те не са задължителни, а препоръчителни. Затова след разговори с медицинските сестри, лекарите и другите специалисти по здравни грижи преценихме, че въпросът трябва да бъде регламентиран и в Националния рамков договор, за да има устойчивост през годината при получаването на възнагражденията“, уточни министърът.

Според д-р Дечев обаче няма законов текст, който да задължи Здравната каса и Лекарския съюз да посочват в НРД каква част от приходите на болниците са за заплати. По думите му министърът на здравеопазването трябва да изготви такава нормативна промяна, която да разрешава текст, свързан с разпределението на средствата на работни заплати в предстоящия рамков договор.

Пред БНР д-р Дечев коментира и увеличените цени на клиничните пътеки. „За първи път тази година, по инициатива на БЛС, бяха изправени девиациите във времето. Т.е. за първи път тази сума, която се придава в повече към бюджета на болниците, беше преразпредена не като еднакъв процент към всички медицински дейности. А по предложение на Лекарския съюз беше предвидено тя да се пренасочи към дейности, за които сме единодушни, че бяха недооценени и се извършват предимно от общински болници“, каза д-р Дечев.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply