Трябва ли да плащам за издаване на болничен лист?

Трябва ли да плащам за издаване на болничен лист?

На 58 години съм. Преди няколко месеца ми откриха диабет, тип 2. Въпросът ми към вас е: правомерно ли е да ми искат да заплащам такса от 6 лева, когато ми се наложи да ми издават болничен лист?

Борислав Гатев, гр. Варна

НЗОК заплаща за дейности по медицинска експертиза, сред които: издаване на първичен и на вторичен болничен лист; насочване за медицинска експертиза към Лекарска консултативна комисия (ЛКК); подготвяне на документи и насочване за представяне пред Териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК).

За издаване на болничен лист не заплащате на вашия личен лекар. Дължите само потребителска такса за извършения преглед, която към настоящия момент е в размер 2,90 лв., освен ако не попадате в категорията на хората, освободени от нея. С така посочената от вас диагноза, само диабет тип 2, не сте освободен от заплащане на потребителска такса.

Има заболявания, определени по списък към Националния рамков договор за медицинските дейности (НРД), при които здравноосигурените са освободени от заплащане на такса по чл.37, ал.1 от Закона за здравното осигуряване. Този списък е публикуван на сайта на НЗОК.

Източник: zdrave.to

Leave a Reply