Най-много вдигат пътеките за тежки диагнози

Най-много вдигат пътеките за тежки диагнози

Педиатрията липсва в новия списък с коригираните цени, там имаше сериозен ръст с 30% от юни

Клиничните пътеки за тежки диагнози са вдигнати най-много, показват данните от списъка с коригираните цени, качен на сайта на БЛС. По-голямата част от тях обаче са за лечение на малко на брой пациенти. По-нисък е ръстът при често срещаните заболявания, но за тах отделения ресурс от косата обяснимо е най-голям. Повишение на практика има във всички специалности, като в проекта липсва само педиатрията. Там стойността на пътеките беше увеличена през юни средно с 20-30%. Тогава ръст имаше и при някои АГ-дагнози, в неонатологията и рехабилитацията. Сега се вдигат най-много тези за интензивните диагнози.

В проекта за цените на клиничните пътеки, които са договорени между БЛС и НЗОК, но все още не са станали факт, е предвидено ново увеличение за раждането. В подкрепа на демографската криза в средата на годината то беше вдигнато от 750 на 850 лв., но от 2020 г. вече става 940 лв. Предвидени са 48 902 раждания, като за тях касата ще плати над 45.9 млн. лв. За оперативните процедури за задържане на бременност цената се повишава от 150 на 210 лв. , за преждевременно прекъсване на бременността увеличението е приблизително с 60 лв., като има малка разлики в зависимост от гестационната седмица, в която се прави абортът.

В неонатологията, където цените на клиничните пътеки също бяха повишени през юни с 20-30%, е заложен ръст при някои диагнози. За грижи за здраво новородено дете увеличението на КП е от 264 на 286 лв. Най високо е повишението при диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама – от 1 080 на 1178 лв.

В кардиологията за постоянна

електрокардиостимулация с кардиовертер стойността се вдига от 1100 на 1256 лв. Клиничната пътека „Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания при лица над 18 години“ запазва цената си от 750 лв., но тук са пресметнати 18 715 случая, за които касата ще плати – 14 млн. лв. Цените на диагностичните катетеризации също не са променени и остават в порядъка на 3000 и 4313 лв. Интервенционалното лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания при лица над 18 години остава на цена от 3 318 лв. като са предвидени 13 280 случая за 44 млн. лв. Не се вдига и стойността на КП „Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение“, но за 17 591 са предвидени 60 млн. лв. За диагностика и лечение на остра хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация цената се повишава от 572 на 619 лв., като е заложен обем от 86 364 случая за над 53.4 млн. лв. За същата клинична пътека, но когато за лечението се използва механична вентилация при непълнолетни цената се повишава с 200 лв. Същото увеличение е предвидено и при заболявания на миокарда и перикарда при деца.

Диагностиката и лечението на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик вече ще се плаща от касата по 2944 лв., вместо досегашните 2 860 лв.

В пневмологията и фтизиатрията

увеличение има и при тежката диагноза ХОББ, като при остри случаи цената скача от 605 на 678 лв. Най-често срещаните диагнози бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18 годишна възраст ще носят на болниците по 677 лв., вместо по 638 лв. Прогнозата е да бъдат засегнати 41 719 пациенти, като за терапията им касата ще отдели 28.2 млн. лв. Пристъпът на бронхиална астма обаче е оценен с 1 лв. по-скъпо – на 606 лв. за лица над 18 г. Високоспециализираните интервенционални процедури в пулмологията стават 987 или със 107 лв. по-скъпи.

Клиничната пътека „Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация при лица над 18 години“ се увеличава от 1540 на 1679 лв., а когато са на деца цената от 2002 лв. нараства на 2182. Тук е заложена само един случай.

В неврологията ръст има при лечението

на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при лица под 18 години – от 876 на 983 лв. Заложени са 49 463 случая за 38.6 млн. лв. Когато е с тромболиза, цената скача съответно от 2300 на 2526 лв.

Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с интервенционално лечение се увеличава от 1550 на 1857 лв. Сериозно, със 1001 лв., е увеличена пътеката „Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) при деца, която вече ще е 9401 лв., като са заложени 16 случая.

В гастроентерология средното увеличение на пътеките е между 30 и 40 лв. За лечение на болест на Крон и улцерозен колит при деца ръстът е 120 лв. Друга пътека за лечение на деца при остро кървене от гастроинтестиналния тракт се повишава от 720 на 854 лв. Ръст има при лечение на чернодробни заболявания, средно с 60-80 лв., в нефрологията – с около 100 лв., в ревматологията – с 60 лв. При сериозни счупвания на таза и долния крайник цената на пътеката скача от 2 050 на 2020 лв., като са предвидени 17 104 случая за 37.6 млн. лв.

В ендокринологията няма сериозно

повишение, ръст има при лечението на декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години с 40 – 50 лв. При кожните и венерически заболявания увеличението също не е голямо. Инфекциозните заболявания отбелязват скок, но за тях беше договореното увеличение в средата на годината в размер на 20%. Сега за диагностика и лечение на остър вирусен хепатит А и Е цената на клиничната пътека от 1320 става 1431лв., а за остър вирусен хепатит В, С и D – съответно от 1532 се вдига на 1665 лв. Най-съществено е увеличението при терапията на вирусни хеморагични трески – от 1200 на 1560 лв. Любопитно е, че за диагностика и лечение на фалоидно гъбно отравяне е предвиден само един случай, като цената от 2200 става 2769 лв. Лечението на тежкото заболяване муковисцидоза, за което е определе обем от 107 души, касата ще плаща не 1 320 лв., както досега, а 1661 лв.

При операции на комплексни сърдечни

малформации с много голям обем и сложност в условия на екстракорпорално кръвообращение при лица до 18 години по настояване на детските кардиохирурзи клиничната пътека се увеличава от 13500 на 15930 лв. За терапия на полиорганна недостатъчност, развила се след сърдечна операция цената е 13500 лв., като прогнозата е да се лекуват 5 деца. В тежката АГ хирургия за радикално отстраняване на женски полови органи цената е завишена от 1 100 на 1382 лв., като са заложени 1001 случая.

Общо в хирургията са увеличени много пътеки средно със 100 лв. В специалностите ортопедия и травматология, личево-челюстна и пластично-възстановителната хирургия почти няма ръст на пътеките с малки изключения. Така е и с лъчелечението и физикалната рехабилитация. Палиативни грижи – от 90 на 97 лв. Вдигнати са обаче цените на някои клинични процедури, докато при амбулаторните процедури няма увеличение.

Както clinica.bg вече писа, клиничните пътеки се увеличават средно с 14%, а обемите се намаляват със 7%. Числата ще станат факт след като бъде подписан НРД от Лекарския съюз и здравната каса. Очаква се това да стане в последните дни на годината.

Договорените цени можете да видите тук

Лили Войнова

Източник: clinica.bg

Leave a Reply