Имам направление за рехабилитация, но лечебното заведение не може да ме приеме?

Имам направление за рехабилитация, но лечебното заведение не може да ме приеме?

Имам направление за провеждане на рехабилитация. Направлението ми е от 9 декември. Изпратила съм и епикризата в същия ден.

До момента нямам повикване. Обясниха ми, че ако не се побера в едномесечния срок, ще ми трябва второ направление от физиотерапевт. Кога трябва да ми бъде издадено второто направление. за да не си загубя досегашния ред?

Теодора Ангелова, гр. Кърджали

Съгласно изискванията на Закона за здравното осигуряване и Националния рамков договор за медицински дейности-2018 направлението за хоспитализация (бл. МЗ-НЗОК№7) е задължително изискван документ за прием в болница по клинична пътека за физиотерапия и рехабилитация.

Направлението за хоспитализация има валидност 30 дни след издаването му, както е записано в посочените нормативни документи.

Ако имате направление и лечебното заведение не може да ви приеме, следва да бъдете вписана в листа на чакащите и болницата да ви уведоми кога има възможност да ви хоспитализира.

Редът за приемане в лечебното заведение и вписване в листата на чакащи пациенти се съставя от самото лечебно заведение и зависи от капацитета и лечебно-диагностичните му възможности.

Вписването на пациента в листата за планов прием се извършва при негово писмено съгласие, изразено, след като му бъде предоставена информация за възможните обичайни рискове от необходимите диагностични и лечебни дейности и алтернативи, за срока, в който ще бъде осъществена хоспитализацията, както и за възможността да се обърне за прием към друго лечебно заведение за болнична помощ (ЛЗБП) по чл.19б, ал.1 от Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, т.е. към друго ЛЗБП на територията на цялата страна, по свой избор.

Пациентът и лечебното заведение уговарят писмено начина за контакт и уведомяване помежду си. Съгласно чл.22а, т.3 (2) от наредбата:

“Лечебните заведения са длъжни да публикуват на достъпно място актуална информация за листата на планов прием, в т.ч. за поредността на вписаните в нея пациенти и определените дати за приема. Публикуваната информация не съдържа лични данни на пациентите”.

Източник: zdrave.to

Leave a Reply