Онкопациентите дължат ли потребителска такса?

Онкопациентите дължат ли потребителска такса?

Имам диагностицирано злокачествено новообразувание на правото черво (ректума). Не съм се явявал на ТЕЛК, пенсионер съм за осигурителен стаж и възраст. Каква потребителска такса трябва да заплащам при личния лекар?

Румен Ганчев, гр. Стара Загора

Пациентите със злокачествени заболявания не заплащат потребителска такса в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ.

В чл.37 (1) от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) са посочени категориите хора, които са освободени от заплащане на потребителска такса.

Сред тях са и пациентите със заболявания, определени по списък към Националния рамков договор за медицинските дейности (НРД). Този списък е публикуван на сайта на НЗОК. Там изрично е записано, че всички пациенти със злокачествени новообразувания: СОО – С97, са освободени от потребителска такса.

Източник zdrave.to

Leave a Reply