Колко трябва да доплатя за фотополимерна пломба?

В кои случаи се дължи доплащане за стоматологични услуги?

Налага ми се да ми поставят пломби на два зъба. Искам да са фотополимерни. Каква сума трябва да доплатя при поставянето им? Стоматологът ми поиска доплащане от 64 лв. на пломба.

Радостина Желязкова, гр. Бургас

Здравноосигурените пациенти имат право да получат определен обем дейности от пакета дентална помощ на НЗОК, който е диференциран по възрастови групи – за хора под и над 18-годишна възраст.

Имайте предвид, че изпълнителят на дентална помощ има право на пряко заплащане или доплащане от здравноосигурения за дентално лечение, което е извън обхвата на полагащия се пакет и обем дейности по линия на НЗОК, или когато пациентът изрично предпочете методики или материали, не включени в посочения пакет.

За обтурацията (пломбата) с амалгама или химичен композит – пациентът не заплаща. Друг материал или метод на лечение, различен от посочените в пакета дентални дейности за здравноосигурените, не се заплащат от НЗОК. В повечето случаи могат да се използват алтернативни обтуровъчни материали, като химиополимери, които НЗОК заплаща.

НЗОК покрива частично за следните дейности по дентална медицина за хора над 18-годишна възраст:

1. Първична извънболнична дентална помощ – обстоен преглед със снемане на зъбен статус, веднъж за съответната година, за което доплащането от пациента е 1,80 лв., в т.ч. еднократен допълнителен преглед за бременни.

– до 3 лечебни дейности, които могат да бъдат:

– обтурация (пломба) с амалгама или химичен композит, за което доплащането от пациента е по 4,00 лв.

– екстракция (изваждане) на постоянен зъб с анестезия (упойка), за което доплащането от пациента е по 4,00 лв.

2. Специализирана извънболнична дентална помощ.

– специализиран обстоен преглед със снемане на зъбен статус, за което доплащането от пациента е 1,80 лв.

– инцизия в съединително-тъканни ложи с анестезия, за което доплащането от пациента е 7,50 лв.

– екстракция на дълбоко фрактуриран зъб или дълбоко разрушен зъб с включена анестезия, за което доплащането от пациента е 13,50 лв.

Източник; zdrave.to

Leave a Reply