Има ли задължителен интервал между направленията за хоспитализация?

Има ли задължителен интервал между направленията за хоспитализация?

Какъв интервал между направленията за хоспитализация (първо и второ) следва да има по клинична пътека №265 за счупен глезен и подбедрица с операция? Разбрах, че на година се полагат по два броя.

По националния телефон на НЗОК ми казаха, че няма изискване за интервала на направленията и той се определя от специалиста по рехабилитация.

Но от центъра за хоспитализация ми заявиха, че, ако не са минали 40 дни от първия до втория престой, системата не ги допуска да въведат направлението и престоят ще трябва да се плати от пациента? Кой е прав в случая и как да реша проблема?

Димитър Кехайов, гр. Кърджали

В алгоритъма на клинична пътека (КП) №265 “Физикална терапия и рехабилитация на пациенти със заболявания на опорно-двигателния апарат” е посочено, че хоспитализация може да се извърши до 1 месец (при медицински противопоказания до 3 месеца) от проведено болнично лечение за новооткрито или усложнено основно заболяване, посочени в блок “Кодове на болести по МКБ-1” на клиничната пътека (удостоверява се с приложена в ИЗ епикриза).”

В §98. (1) т.43 от Договор № РД-НС-01-1-2 от 27 декември 2018 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2018 г. (обновен, ДВ, бр.4 от 11.1.2019 г.) е записано следното:

“В клинична пътека №265 “Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат”, в т.II “Индикации за хоспитализация и лечение”, т.6 “Медицинска експертиза на работоспособността” текстът след “Наредба за медицинската експертиза на работоспособността”, се изменя така: “Националната здравноосигурителна каса заплаща клиничната пътека еднократно за една календарна година, за лечение на един пациент”.

Източник: zdrave.to

Leave a Reply