В кои случаи се дължи доплащане за стоматологични услуги?

В кои случаи се дължи доплащане за стоматологични услуги?

НЗОК заплаща напълно или частично за някои дейности

На дъщеря ми, която е на 16 г., бе проведено лечение на пулпит с всички съпътстващи това лечение манипулации. След приключването му ни беше казано, че ще бъдат усвоени и 5-те полагащи се по НЗОК процедури и трябва да се доплатят още 50 лв. Правилно ли е това?

Златка Добрева, гр. Пловдив

 

На какви стоматологични процедури имам право годишно?

НЗОК заплаща напълно или частично за следните дейности по дентална медицина за здравноосигурени (ЗОЛ) до 18-годишна възраст:

• Обстоен преглед със снемане на орален статус, веднъж за съответната година, за което доплащането от ЗОЛ е 1,80 лв.

• Четири лечебни дейности, две от които могат да бъдат лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб:

– обтурация с химичен композит или амалгама, за което не се дължи доплащане от ЗОЛ.

– екстракция на временен зъб с анестезия – ЗОЛ не дължи доплащане.

– екстракция на постоянен зъб с анестезия – също не се дължи доплащане от ЗОЛ.

– лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб – доплащането от ЗОЛ е 4,70 лв.

– лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб – доплащането от ЗОЛ е 12,30 лв.

Извън регламентираното доплащане за дейности от бюджета на НЗОК, здравноосигуреният дължи заплащане или доплащане, когато по време на лечебно-диагностичните дейности изрично предпочете материали, средства или методики, невключени в посочения пакет, когато необходимото лечение касае дентални дейности, невключени в договорения пакет и когато пациентът е получил полагащия му се обем дентални дейности

Тъй като от въпроса не става ясно на колко зъба е проведено лечение, в случай че са нарушени правата на дъщеря ви, може да подадете жалба до директора на съответната РЗОК. В жалбата е необходимо да предоставите конкретни данни, за да бъде извършена проверка по случая.

Източник: zdrave.to

Leave a Reply