Може ли да ми бъде издадено копие на изгубена епикриза? | Пациентски вестник
Информационно издание на Фондация "Теодора Захариева" - не само за пациентите, а и за тези,които искат да знаят |събота, февруари 29, 2020
Вие сте тук: Home » Моите права » Може ли да ми бъде издадено копие на изгубена епикриза?
  • Последвайте ни:!

Може ли да ми бъде издадено копие на изгубена епикриза? 

Може ли да ми бъде издадено копие на изгубена епикриза?

При изписване лечебното заведение за болнична помощ предоставя на пациента епикриза с машинен текст, която се издава в три еднообразни екземпляра

Имам епикриза от 2001 г., но е изгубена. Ходих в болницата, където ми беше направена операцията, но ми казаха, че нямат архив толкова назад във времето. Въпросът ми е: къде може да ми издадат копие на тази епикриза? С нея съм минавал на ТЕЛК няколко пъти.

Станимир Харизанов, гр. Бургас

Какъв е срокът за валидност на етапната епикриза?

В случая може да посочим, че при изписване лечебното заведение за болнична помощ предоставя на пациента епикриза с машинен текст, която се издава в три еднообразни екземпляра. Първият се предоставя на пациента или на членовете на семейството му, или на придружаващите го хора срещу подпис в документа “История на заболяването”.

Вторият екземпляр от епикризата се оформя и изпраща чрез пациента или чрез членовете на семейството му на общопрактикуващия лекар.

Третото копие от епикризата се прилага към историята на заболяването на пациента и се съхранява в лечебното заведение.

Няма нормативно регламентиран срок за съхраняване на медицинската документация (включително за епикризите) от болниците. Обичайно медицинската документация за проведено болнично лечение се съхранява за период от 3 години.

Съгласно чл.27 (3) от Закона за здравето, формите и съдържанието, както и условията и редът за обработване, използване и съхраняване на медицинската документация и за обмен на медико-статистическа информация се определят с наредби на министъра на здравеопазването, съгласувани с Националния статистически институт.

Предвид годината на издадената епикриза съветваме ви да се обърнете за консултация по случая към Министерството на здравеопазването.

Източник: zdrave.to

Добавете коментар