Информационно издание на Фондация "Теодора Захариева" - не само за пациентите, а и за тези,които искат да знаят |четвъртък, август 18, 2022
Вие сте тук: Home » Интервюта и мнения » Злокачественото хематологично заболяване вече не е присъда
  • Последвайте ни:!

Злокачественото хематологично заболяване вече не е присъда 

доц. Бранимир Спасов

При задържащи се промени в кръвните показатели пациентът трябва да се насочи към специалист, казва доц. Бранимир Спасов

руго клинично изпитване фаза III е проведено при пациенти, които са получавали стандартна химиотерапия или лечение с Blinatumomab. При пациентите лекувани с BiTE се наблюдава значително по-продължителна средната обща преживяемост, както и по-често постигане на пълна ремисия в сравнение с тези, получили стандартна химиотерапия.

Прилагането на BiTE е застъпено и като стандарт на лечение в нашата страна, утвърден във Фармако-терапевтичното ръководство по хематология, което е разработено от членовете на работните групи на Българското медицинско сдружение по хематология.

-Щадяща ли е за организма и какво я прави такава?

-В сравнение със стандартната химиотерапия, прилагането на BiTE молекулата при пациенти с рецидивирала или рефрактерна остра лимфобластна левкемия води до значително по-рядко тежки странични реакции като инфекции, цитопении и др.

Мила
Мишева

Източник: clinica.bg

Добавете коментар