Информационно издание на Фондация "Теодора Захариева" - не само за пациентите, а и за тези,които искат да знаят |четвъртък, август 6, 2020
Вие сте тук: Home » Моите права » Кой трябва да ми издаде болничен лист?
  • Последвайте ни:!

Кой трябва да ми издаде болничен лист? 

Кой трябва да ми издаде болничен лист?

Има ли право личната ми лекарка да отказва да ми даде болничен под претекст, че който е поставил диагнозата, трябва да издаде и болничен за работа? Имам прерязано сухожилие на дясната ръка, вътрешен шев, външни 7 шева и шина, която трябва да нося минимум 1 месец. Имам диагноза от спешно отделение. Ортопедът, при който ходя с направление, твърди че личният лекар е длъжен да ми издаде максималния брой дни за болнични, след което да го удължи. Личната лекарка твърди обратното: ортопедът трябва да ми издаде такъв болничен. Вече 7-ми ден ме прехвърлят един на друг.

Христо Димитров, гр. София

В случаите, когато след болничното лечение осигуреният се нуждае и от домашно лечение, при изписването му от лечебното заведение се издава един болничен лист от ЛКК, в който се включват дните за болничното лечение, включително, денят на изписването, както и не повече от 30 календарни дни за домашно лечение.

Болничният лист се издава в деня на изписването от лечебното заведение за болнична помощ и се отразява в историята на заболяването, в ЛАК и в епикризата, като се обосновава необходимостта от отпуск за домашно лечение.

Личният лекар насочва пациента към ЛКК в извънболничната помощ за продължение на болничния лист, издаден от лечебното заведение за болнична помощ.

Националната здравноосигурителна каса осъществява задължителното здравно осигуряване, което представлява дейност по управление и разходване на средствата от задължителни здравноосигурителни вноски за заплащане на здравни дейности. Тези средства за заплащане на здравни дейности не включват осъществяване на организация и контрол на медицинската експертиза, в т.ч. и на актовете, издадени от органите за експертиза на временната работоспособност (в случая – болнични листове).

Подобни запитвания следва да отправяте към компетентната институция – Министерството на здравеопазването/Регионалните здравни инспекции (РЗИ).

Принципно, болничен лист за временна неработоспособност се издава на осигурения еднолично от лекуващия лекар до 14 дни непрекъснато за едно или повече заболявания, но не повече от 40 дни, с прекъсване в рамките на една календарна година. След изтичането на отпуска, болният се насочва към ЛКК (съгласно Наредбата за медицинската експертиза).

Източник: zdrave.to

Добавете коментар