Информационно издание на Фондация "Теодора Захариева" - не само за пациентите, а и за тези,които искат да знаят |понеделник, юни 1, 2020
Вие сте тук: Home » Новини » МЗ публикува пет нови фармако-терапевтични ръководства за обсъждане в съкратен срок
  • Последвайте ни:!

МЗ публикува пет нови фармако-терапевтични ръководства за обсъждане в съкратен срок 

МЗ публикува пет нови фармако-терапевтични ръководства за обсъждане в съкратен срок

МЗ публикува пет нови фармако-терапевтични ръководства за обсъждане в съкратен срок. Това са ръководствата за използване на антимикробни лекарствени продукти, по медицинска паразитология, по пневмология и фтизиатрия, по очни болести и по неонатология.

Първите три ръководства бяха публикуване за обществено обсъждане в периода 23 юли – 21 август 2019 г. и предстои постъпилите предложения и становища да бъдат обсъдени с експертните съвети по специалности.

По проектите на фармако-терапевтичните ръководства по очни болести и неонатология няма постъпили становища и предложения, въпреки това те се представят на заинтересованите страни за ново обсъждане в 14-дневен срок. Проектите са съгласувани с експертните съвети по специалности.

С фармако-терапевтичните ръководства се цели да се създаде правна регламентация на терапевтичния подход, както и на критериите за оценка на ефективността на прилаганите задължителни етапи  при лечение.

Пълния текст на Проекта на Наредба за приемане на фармако-терапевтично ръководство за използване на антимикробни лекарствени продукти може да видите тук.

Пълния текст на Проекта на Наредба за приемане на фармако-терапевтично ръководство по медицинска паразитология може да видите тук.

Пълния текст на Проекта на Наредба за приемане на фармако-терапевтично ръководство по пневмология и фтизиатрия може да видите тук.

Пълния текст на Проекта на Наредба за приемане на фармако-терапевтично ръководство по очни болести може да видите тук.

Пълния текст на Проекта на Наредба за приемане на фармако-терапевтично ръководство по неонатология може да видите тук.

Източник: zdrave.net

Добавете коментар