Информационно издание на Фондация "Теодора Захариева" - не само за пациентите, а и за тези,които искат да знаят |понеделник, август 15, 2022
Вие сте тук: Home » Инициативи и мероприятия » МЗ публикува проекта на Националната програма за донорството
  • Последвайте ни:!

МЗ публикува проекта на Националната програма за донорството 

МЗ публикува проекта на Националната програма за донорството

МЗ публикува за обществено обсъждане Национална програма за насърчаване на донорството и подпомагане на трансплантацията в Република България (2019 – 2023 г.), чиято цел е да се реши проблема с малкия брой на трансплантациите у нас.

В програмата още тази година е предвидено сформиране на Национален координационен съвет (НКС) с основна задача осъществяване ръководството на националната програма, утвърждаване на правила за работата му и определяне на национален координатор и секретариат.

Министерството на здравеопазването и Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ ще определят шестима регионални координатори по донорство, вкл. и в сферата на клетъчната трансплантация, чиято основна задача е проследяване на донорските ситуации в конкретния регион и ежемесечно отчитане причините, поради които не се подават потенциални донори от лечебните заведения в региона.

30 областни координатори по донорство, от които поне трима за София-град, пък ще бъдат отговорни за лечебните заведения от съответната област. Основна задача им задача ще е проследяване осигуряването на донорските ситуации в областта. Те също ще бъдат определени от МЗ и ИАМН.

В договорите за управление на изпълнителните директори на лечебните заведения, извършващи дейности по донорство, ще бъде вписана и тяхната изрична отговорност за организиране на процеса по откриване, поддържане и предоставяне на потенциални донори с установена мозъчна смърт, както и за контрола върху дейността.

Основната цел на програмата е осъществяване на системна национална политика за повишаване на броя на органните донори; повишаване на броя на органните трансплантации; повишаване преживяемостта на реципиентите след трансплантация като се достигне европейското ниво от 70% петгодишна преживяемост след извършена трансплантация; повишаване на броя на донорите на стволови клетки; повишаване на броя на тъканните и клетъчните трансплантации; продкрепа за живото донорство – родствено, кръстосано; събиране, анализ и регистрация на реални данни; оповестяване на статистически данни и измерване на индикатори за качество, както и за продължителност на живот.

С програмата се създава и възможност за ползване на информацията за хоспитализирани пациенти на НЗОК за нуждите по наблюдение и контрол на дейностите по донорство и трансплантация. Ще бъде изградена връзка между системата за отчитане на болниците към съответните здравни каси и софтуерната система на ИАМН, НЗОК и МЗ.

Ръководството на програмата ще се осъществява от Национален координационен съвет (НКС), създаден със заповед на министъра на здравеопазването, в която се определят и правила за неговата дейност. В състава на НКС ще бъдат включени представители на МЗ, ИАМН, БЛС, ЛЗ и лекари със специалности, имащи отношение към приоритетните дейности на програмата. Националният координационен съвет се състои от председател, членове, национален координатор, регионални координатори и секретариат. Изпълнители на програмата са Министерство на здравеопазването; Изпълнителна агенция „Медицински надзор“; лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ; лекари, медицински сестри, социални работници, психолози и общини.

Проектите на настоящата програма и работния план към нея са публикувани на сайта на Министерството на здравеопазването, като в срок до 30 август 2019 г. се очакват становища, мнения и коментари от всички заинтересовани страни. След като те бъдат отразени се предвижда Националната програма за насърчаване на донорството и подпомагане на трансплантацията в Република България (2019 – 2023 г.) и съпътстващите я документи да преминат процедура по междуведомствено съгласуване преди внасянето ѝ за разглеждане в Министерския съвет.

Проекта на Национална програма за насърчаване на донорството и подпомагане на трансплантацията в Република България (2019 – 2023 г.) може да видите

Източник: zdrave.net

Добавете коментар