петък, декември 1, 2023
HomeМоите праваМоже ли да ми възстановят разходите за проведена по спешност терапия в...

Може ли да ми възстановят разходите за проведена по спешност терапия в Германия?

Важно условие за възстановяване на направените разходи е към момента на получаване на необходимата медицинска помощ да сте с непрекъснати здравноосигурителни права

Може ли да ми възстановят разходите за проведена по спешност терапия в Германия?

След като заплатите фактурата, тогава имате право да подадете необходимите по процедурата документи за възстановяване на заплатените медицински разходи.

Лично или чрез упълномощено лице, на място в Централното управление на Националната здравноосигурителна каса (ЦУ на НЗОК), чрез съответната Районна здравноосигурителна каса (РЗОК) или по пощенски път (на адреса на ЦУ на НЗОК: гр. София 1407, ул. “Кричим” №1).

Предвид характера на съдържащата се в заявлението информация, съветваме при изпращане по пощата да бъде използвано препоръчано писмо с обратна разписка.

На сайта на НЗОК – рубрика “Международни въпроси” – меню “Европейска интеграция” – линк “Възстановяване на разходи, заплатени от здравноосигурени граждани за оказана спешна и неотложно необходима медицинска помощ при престой в друга държава в ЕС”, са описани условията за възстановяване на такива разходи и документите, които трябва да представите.

Там е публикувано и “Заявление за възстановяване на заплатени разходи за лечение в ЕС”, утвърдено от управителя на НЗОК, с възможност да се изтегли и попълни.

Важно условие за възстановяване на направените разходи е към момента на получаване на необходимата медицинска помощ да сте с непрекъснати здравноосигурителни права.

Трябва да имате предвид, че процедурата по възстановяване на разходите отнема време, тъй като компетентният здравен фонд (в случая НЗОК) изпраща документите до здравния фонд в държавата по получаване на помощта за уточняване на размера на сумата, която подлежи на възстановяване.

За сметка на пациента остават всички потребителски такси и законово регламентирани доплащания, които се заплащат и от осигурените граждани в държавата по временния престой.

Източник: zdrave.to

RELATED ARTICLES

Leave a Reply

Most Popular